Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka témat disertačních prací

Okruhy nabízených témat doktorských disertačních prací v oboru Politologie pro akademický rok 2015/2016:

 1. Aktuální otázky politiky přírodních zdrojů a energií, doc. Antonín Dvořák
 2. Financování politických stran a volebních kampaní, prof. Vladimíra Dvořáková
 3. Korupce, klientelismus a patronáž, prof. Vladimíra Dvořáková
 4. Proměny politiky USA, prof. Vladimíra Dvořáková
 5. Soudobé politické problémy Latinské Ameriky, prof. Vladimíra Dvořáková
 6. Historie politiky životního prostředí České republiky v Evropském a světovém kontextu, doc. Alena Hadrabová, doc. Petr Šauer
 7. Evropské NGO´s a sociální hnutí, doc. Karel Müller
 8. Nevládní sektor a protikorupční aktivity, doc. Karel Müller
 9. Občanská společnost a evropeizace, doc. Karel Müller
 10. Občanská společnost na místní úrovni, doc. Karel Müller
 11. Politická kultura, doc. Karel Müller
 12. Veřejná sféra a komunikace v proměnách modernity a evropeizace, doc. Karel Müller
 13. Islám: historie a současnost, doc. Vladimír Prorok
 14. Politologické aspekty globalizace, doc. Vladimír Prorok
 15. Politické ideologie, doc. Vladimír Prorok
 16. Evropské politické strany: institucionalizace a funkce, doc. Jana Reschová
 17. Proměny britského ústavního a politického systému, doc. Jana Reschová
 18. Dobrovolné dohody v politice životního prostředí, doc. Petr Šauer
 19. Hodnocení implementace politik životního prostředí, doc. Petr Šauer, doc. Antonín Dvořák
 20. Nové strategie v politice čištění odpadních vod, doc. Petr Šauer