Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Více... »

HledatZpracovávané práce

TÉMA PRÁCE AUTOR PRÁCE ŠKOLITEL
Skotská národní strana a dynamika procesu devoluce ve Skotsku Bobková Eva doc. Reschová
Krajní pravice ve Švýcarsku a v Nizozemí Brejchová Pavla prof. Rataj
Financování politických stran v České republice Dítětová Adéla doc. Müller
Soudobé proudy české antisystémové pravice v postmoderní celospolečenské krizi Dlouhý Miloš prof. Rataj
Vztah Turecka a EU Forýtek Lukáš prof. Šauer
Kolumbijská cesta vpravo Hochmal Marta prof. Dvořáková
Komparace politických režimů ve vybraných zemích Střední Asie: Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgystán Klokava Anfisa prof. Dvořáková
Referenda v kontextu evropské integrace: koncept národní a evropské identity jako perspektiva zkoumání Kný Daniel doc. Müller
Potenciál grassrootových iniciativ udržitelného rozvoje v České republice Kolínský Ondřej prof. Šauer
Prostor korupčních možností v reformě státní správy: aktéři, instituce, modely Kučera František prof. Dvořáková
E-aktivizmus ako nový nástroj občianskej spoločnosti Kyška Roland doc. Müller
Spirituální revoluce v zemi ateistů? Proměny religiozity v České republice Novotný Jiří doc. Müller
Korporátní zločiny a daňové ráje: systémová seberegulační řešení Ondráčka David prof. Dvořáková
Senát ČR. Role druhé komory parlamentu v politickém systému ČR Petřík Martin prof. Dvořáková
Imunizace korupce v bezpečnostních dozorových institucích v procesu transformace a konsolidace politického systému ČR Štěpanyová Gabriela doc. Müller
Metamorfózy komunistické ideologie: od teorie k člověku Toman Luděk doc. Prorok