Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zpracovávané práce

TÉMA PRÁCE AUTOR PRÁCE ŠKOLITEL
Politická reprezentace v nerovných demokraciích Beranová Marie prof. Dvořáková
Skotská národní strana a dynamika procesu devoluce ve Skotsku Bobková Eva doc. Reschová
Krajní pravice ve Švýcarsku a v Nizozemí Brejchová Pavla prof. Dvořáková
Soudobé proudy české antisystémové pravice v postmoderní celospolečenské krizi Dlouhý Miloš prof. Dvořáková
Identitární projekty a formování sféry veřejností v post-frankistickém Španělsku Fleissner Kamil doc. Müller
Kolumbijská cesta vpravo Hochmal Marta prof. Dvořáková
Spoluřízení (co-management) jako nástroj demokratizace sektorových politik Husák Jan prof. Dvořáková
Komparace politických režimů ve vybraných zemích Střední Asie: Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgystán Klokava Anfisa doc. Prorok
Referenda v kontextu evropské integrace: koncept národní a evropské identity jako perspektiva zkoumání Kný Daniel doc. Müller
Potenciál grassrootových iniciativ udržitelného rozvoje v České republice Kolínský Ondřej doc. Šauer
Prostor korupčních možností v reformě státní správy: aktéři, instituce, modely Kučera František prof. Dvořáková
Prosazování ekonomických zájmů v současných demokraciích. Teoretické přístupy komparativní perspektiva Kučera Vojtěch doc. Müller
E-aktivizmus ako nový nástroj občianskej spoločnosti Kyška Roland doc. Müller
Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR Nencková Lucie doc. Hadrabová
Spirituální revoluce v zemi ateistů? Proměny religiozity v České republice Novotný Jiří doc. Müller
Korporátní zločiny a daňové ráje: systémová seberegulační řešení Ondráčka David prof. Dvořáková
Politika vůči vyloučeným lokalitám v Brazílii: sociální role občanského aktivismu v její tvorbě a realizaci Paulenková Kristína prof. Dvořáková
Senát ČR. Role druhé komory parlamentu v politickém systému ČR Petřík Martin prof. Dvořáková
Imunizace korupce v bezpečnostních dozorových institucích v procesu transformace a konsolidace politického systému ČR Štěpanyová Gabriela doc. Müller
Metamorfózy komunistické ideologie: od teorie k člověku Toman Luděk doc. Prorok
Evropská imigrační a azylová politika Vaníčková Anna prof. Dvořáková
Demokratická transformace Gruzie Veka Aliaksei doc. Müller