Zpracovávané práce

TÉMA PRÁCE AUTOR PRÁCE ŠKOLITEL
Politická reprezentace v nerovných demokraciích Beranová Marie prof. Dvořáková
Skotská národní strana a dynamika procesu devoluce ve Skotsku Bobková Eva doc. Reschová
Krajní pravice ve Švýcarsku a v Nizozemí Brejchová Pavla prof. Dvořáková
Soudobé proudy české antisystémové pravice v postmoderní celospolečenské krizi Dlouhý Miloš prof. Dvořáková
Identitární projekty a formování sféry veřejností v post-frankistickém Španělsku Fleissner Kamil doc. Müller
Kolumbijská cesta vpravo Hochmal Marta prof. Dvořáková
Spoluřízení (co-management) jako nástroj demokratizace sektorových politik Husák Jan prof. Dvořáková
Komparace politických režimů ve vybraných zemích Střední Asie: Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgystán Klokava Anfisa doc. Prorok
Referenda v kontextu evropské integrace: koncept národní a evropské identity jako perspektiva zkoumání Kný Daniel doc. Müller
Potenciál grassrootových iniciativ udržitelného rozvoje v České republice Kolínský Ondřej doc. Šauer
Prostor korupčních možností v reformě státní správy: aktéři, instituce, modely Kučera František prof. Dvořáková
E-aktivizmus ako nový nástroj občianskej spoločnosti Kyška Roland doc. Müller
Spirituální revoluce v zemi ateistů? Proměny religiozity v České republice Novotný Jiří doc. Müller
Korporátní zločiny a daňové ráje: systémová seberegulační řešení Ondráčka David prof. Dvořáková
Senát ČR. Role druhé komory parlamentu v politickém systému ČR Petřík Martin prof. Dvořáková
Imunizace korupce v bezpečnostních dozorových institucích v procesu transformace a konsolidace politického systému ČR Štěpanyová Gabriela doc. Müller
Metamorfózy komunistické ideologie: od teorie k člověku Toman Luděk doc. Prorok

Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague