Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studentské úspěchy

Rok 2016
Ing. Jan Lukáš Mareček Cena Františka Ladislava Riegra udělovaná předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, třetí místo diplomová práce „Personální stabilita obsazování funkcí v Parlamentu ČR“
Rok 2015
Ing. Mariana Novotná Nachtigallová, Ph.D. 2.-3. místo v Soutěži Komerční banky o nejlepší doktorskou práci téma „Proměny zahraniční politiky Venezuely na přelomu 20. a 21. století“ (školitelka prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.)
Rok 2014
Bc. Kučerová Michaela, Bc. Dušková Štěpánka,

Bc. Mejtová Jana,

Bc. Aksenova Daria

nejlepší fakultní seminární práce oceněná v soutěži ESOP 2014 téma: „Podmínky demokracie: Splňuje moderní Ukrajina podmínky pro nastolení a udržení demokratického režimu?“(vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Rok 2013
Bc. Radek Blížkovský, Bc. Tereza Zběžková nejlepší fakultní seminární práce, oceněná v soutěži ESOP 2013 téma: „Hlasovací síla v krajských koalicích 2012″(vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Bc. Monika Tošnerová oceněná bakalářská práce v soutěži ESOP 2013 téma: „Klientelismus a jeho projevy – případová studie Itálie“(vedoucí práce Ing. Petr Vymětal, Ph.D.)
Rok 2012
Nikola Pařízková nejlepší fakultní seminární práce, oceněná v soutěži ESOP 2012 téma: „Transformace volebních kampaní v médiích: Zakladatelské volby 1920 a 1990″(vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Bc. Jan Mareček nejlepší fakultní bakalářská práce, oceněná v soutěži ESOP 2012 téma: „Analýza vlivu preferenčních hlasů při volbách do obecních zastupitelstev“(vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Ing. Lucie Ernestová oceněná diplomová práce v soutěži ESOP 2012 téma „Jak se stát součástí establišmentu? Malé/nové strany v parlamentu ČR po roce 2002″(vedoucí práce prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.)
Rok 2011
Jan Mareček oceněná seminární práce v soutěži ESOP 2011 téma „Vliv Koudelkova dělitele na výsledky krajských voleb“(vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec)