Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Politologické VŠEstrannosti

Politologické VŠEstrannosti jsou pravidelná setkání pořádaná katedrou politologie FMV VŠE, která kombinují různé formáty, jakými jsou přednášky, diskuse, kulaté stoly, nebo workshopy, zaměřující se na aktuální témata z oblasti politologie a příbuzných sociálně vědních oborů. Pořádají se od roku 2015 pod záštitou vedoucího katedry politologie. Cílem politologických VŠEstranností je konfrontovat různé pohledy a přístupy ke konkrétním otázkám a problémům. Na našich setkáních jsou vítáni všichni zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

Připravujeme:

18. V pondělí 27. března od 18:00 se bude v místnosti RB 114 konat přednáška a diskuze na téma Pracovní podmínky cizinců v ČR. Hostem bude Mgr. Marek Čaněk, Ph.D, který působí jako ředitel Multikulturního centra v Praze a je odborníkem na pracovní migraci.

Proběhlo:

17. Na úterý 14. března 2017 přijal naše pozvání David Koubek, absolvent Fakulty mezinárodních vztahů a v letech 2014-2016 zpravodaj Českého rozhlasu v Latinské Americe. Tématem diskuse byly (nejen) politické turbulence (nejen) v Brazílii.
Místnost RB 210 od 18:00.
16. gacr_plakat3_hotovo Ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 18:00 v místnosti NB 255 představil doc. Karel B. Müller nový výzkumný projekt Aktivní hranice jako zdroj evropeizace. Případová studie trojmezních regionů, jehož financování v letech 2017-2019 podpořila Grantová agentura ČR.
15. Vladivostok Náš student Jan Švec strávil v rámci studijního pobytu 5 měsíců na Dálněvýchodní federální univerzitě ve Vladivostoku. V prezentaci představí své dojmy z pobytu ve městě, které je poslední zastávkou Transsibiřské magistrály. Do jaké míry se na ruském Dálném východě projevuje Putinův režim? Jak výrazně je rozšířená korupce? A nachází se ve Vladivostoku odkaz československých legionářů? O těchto otázkách, ale nejen o nich, Honza hovořil 6. prosince 2016 (úterý) od 18:00 v NB 472 .
14.  Prezidentské volby v USA 2016_3 Co vede k úspěchu ve volbách do jedné z nejdůležitějších funkcí na světě? Jak je možné nahlížet na kampaň, která doprovázela v pořadí 58. volby prezidenta USA? Volební kampaň a výsledky amerických prezidentských voleb komentovala prof. Vladimíra Dvořáková z katedry politologie FMV VŠE 14. listopadu 2016 od 18:00 v místnosti NB D.
13. Media and opposition in Russia - plakát O médiích a opozici v současném Rusku bude 10. listopadu 2016 od 18:00 v místnosti RB 212 mluvit host prof. Dmitry Strovsky. Prof. Strovsky se dlouhodobě odborně věnuje médiím. Působil mimo jiné v Center for Journalism Studies, University of Wales, kde také napsal svou disertační práci. V současné době působí prof. Strovsky na katedře žurnalistiky Uralské federální univerzity v ruském Jekatěrinburgu, kde přednáší například kurzy, zabývající se historickým vývojem ruské žurnalistiky či rolí žurnalistiky v rámci systému politické kultury. V zahraničí vyučoval na univerzitách v USA, Finsku, Švédsku, ale i v dalších zemích.
12. review-the-economics-of-inequality-thomas-piketty-arthur-goldhammer-harvard-university-press Inequality Today: Theory of Thomas Piketty
Pátek 30. září 2016, 13:00
 11. BREXIT ANG Občané Spojeného království se připravují na referendum o setrvání země v Evropské unii. Jaké jsou argumenty pro odchod, a proč by naopak měli Britové chtít zůstat? Jaká témata budou hrát v konečném rozhodování hlavní roli? A jak by se změnily vztahy Spojeného království a členských států EU, pokud by Británie vystoupila? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili v naší druhé debatě k tématu Brexitu. Hostem debaty byl kolega ze SMS JM dr. Jeremy Garlick.
 10. křest knihy Karla B. Müllera Jubilejní 10. VŠEstrannosti jsme věnovali vedoucímu naší katedry Karlu B. Müllerovi. Ve středu 15. června 2016 proběhl křest jeho nové knihy „Češi, občanská společnost a evropské výzvy“, která vyšla začátkem tohoto roku v nakladatelství Triton. Kmotrem knihy byl sociolog a filosof profesor Miloš Havelka, autor předmluvy knihy.
9. Prezentace-debata-Babiš-5.5.2016_v02 Součástí nové regulace hazardních her je opatření umožňující blokaci nelegálních stránek s internetovým hazardem, které v současné době vzbuzuje řadu otázek. Jedná se o cenzuru internetu, nebo efektivní opatření? Je to zásah do práv uživatelů internetu? Je tím ohrožena svoboda slova? O tom diskutovali: ministr financí Andrej Babiš, ústavní právník Marek Antoš, předseda Pirátské strany Ivan Bartoš a výkonný ředitel Asociace provozovatelů kursových sázek Marek Herman v debatě s názvem Ohrozí regulace hazardu svobodu internetu?
8. všestrannosti III Cílem semináře Mezinárodní migrace bylo představit účastníkům dvě různé perspektivy na tuto velice aktuální problematiku. Nadnárodní pohled v podobě svého výzkumu Schengenského prostoru přinesl Markéta Novotná ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka. Naopak pohled velmi partikulární představila Rosalía López Fernandez z Univerzity v Grandě, která svůj antropologický výzkum zaměřuje na migraci žen z Latinské Ameriky do Španělska.
7. Favela Naše doktorandka Kristína Paulenková strávila 8 měsíců na výzkumném doktorandském pobytu v Rio de Janeiru, kde mimo jiné žila několik měsíců ve favele a zkoumala politiku vůči vyloučeným lokalitám v Brazílii. Jak se žije ve favele? Jak se mění míra chudoby v Brazílii? Jak společnost ovlivňují současné korupční kauzy bývalého prezidenta? A jaké změny přináší Riu nadcházející Olympijské hry? O tom všem jsme s Kristínou diskutovali.
6. pozvánka na BREXIT U příležitosti životního jubilea doc. Reschové jsme uspořádali kulatý stůl na téma BREXIT. Úvodní příspěvky jejích doktorandů a následná debata se dotkli témat jako – možné ekonomické dopady vystoupení Británie z EU, vliv Konzervativní strany  a UKIPu na podporu Brexitu mezi obyvateli Británie a dopad celé situace na jednotlivé regiony Spojeného království.
5. promo volební geografie S přednáškou Co nám volební geografie prozrazuje o české společnosti? vystoupil na půdě VŠE ředitel Sociologického Ústavu AV ČR, RNDr. Tomáš Kostelecký, který na řadě volebních map ukázal jak se v čase mění rozložení preferencí jednotlivých politických stran v ČR a jejich překryv s některými socio-ekonomickými vzorci.
4. Farský V rámci předmětu Parlamenty v teorii a praxi vystoupil poslanec Mgr. Jan Farský, bývalý starosta Semil a zastupitel Libereckého kraje, s přednáškou Předpoklady a meze úspěchu práce poslanec, kde mimo jiné řekl, s jakými ideály vstupoval do nejvyšší politiky a co ho během jeho působení v Poslanecké sněmovně příjemně i nepříjemně překvapilo.
3. leták Cílem semináře Publikační strategie (nejen) v sociálních vědách bylo představit studentům doktorského studia publikační možnosti a rizika v jejich oborech a  diskutovat výhody a nevýhody různých typů publikací i konferencí. Seminář vedli – vedoucí katedry politologie Karel B. Müller a šéfredaktor recenzovaného časopisu Politologická revue, Jan Němec.
2. Happy ville Představení dílčích výsledků GAČRu pod vedením Karla B. Müllera proběhlo v rámci diskuse Otevřené a transparentní vládnutí v Česku. Na základě tří případových studií (Černošic, Semil a Hrádku nad Nisou) zkoumal tým doc. Müllera mechanismy rekrutování místních politických elit a jejich úlohu v procesu demokratizace.
1. British elections varianta 5 Debata Brexit? Co si zvolí Británie ve volbách se dva dny před volbami ve Spojeném království zaměřila na možné výsledky a jejich případný dopad na britskou politiku. Úvodní příspěvky přednesly prof. Blanka Říchová z katedry politologie FSV UK a doc. Jana Reschová z naší katedry. Akci jsem pořádali ve spolupráci s Klubem mladých politologů.