Kulatý stůl k občanskému vzdělávání v ČR

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 uspořádala Katedra politologie FMV VŠE v Praze kulatý stůl k problematice občanského vzdělávání v ČR. Akce určená jak studentům FMV, tak také široké veřejnosti, měla za cíl diskutovat vybraná témata z oblasti občanského vzdělávání a tím přispět k úspěšnému nastartování projektu Stužák. Tento projekt vznikl sdružením studentů vysokých škol s humanitním zaměřením, jejichž cílem je motivovat žáky středních škol k vyššímu zájmu o veřejné dění.

V rámci kulatého stolu se diskutovala zajména následující témata:

1)  Jaké jsou současné limity a výzvy občanského vzdělávání (s důrazem na prostředí SŠ)? Stručné zhodnocení statu quo a hledání pole pro efektivní působení a uplatnění Stužáku s ohledem na fungování dalších občansko-vzdělávacích organizací a institucí.

2)  Konkurence a spolupráce občansko-vzdělávacích organizací a jejich lobbistický potenciál ve vztahu k politickým aktérům. Aneb jakými prostředky úspěšně přesvědčovat politiky o tom, že by se občanské vzdělávání mělo stát celospolečensky důležitou agendou?

3) Jak efektivně rozvíjet občanské kompetence ve středoškolské výukové praxi prostřednictvím her a simulací? Diskuse nad příklady dobré praxe z českého a zahraničního kontextu a nad záměry a možnostmi Stužáku nechat se touto praxí inspirovat.

4) Fundraisingové a marketingové aktivity a možnosti financování občansko-vzdělávacích aktivit ze soukromých i veřejných zdrojů. Jak projekty finančně zajistit a udržet?

Hosty kulatého stolu byli:

  • Ondřej Horák, ředitel Centra pro občanské vzdělávání
  • Jan Husák, člen České rady dětí a mládeže a člen Advisory Council on Youth by Council of Europe
  • Barbora Urbanová, zástupkyně projektu Stužák
  • Tereza Dundáčková, zástupkyně projektu Stužák

Všem hostům i diskutujícím děkujeme za účast a těšíme se na viděnou na dalších akcích, které se budou věnovat občanskému vzdělávání v ČR.