Úspěch v soutěži diplomových prací o parlamentarismu

V prvním ročníku soutěže diplomových a bakalářských prací s tématikou parlamentarismu, Ceně Františka Ladislava  Riegra, vyhlášené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem, uspěl náš absolvent Jan Lukáš Mareček, který se umístil na třetím místě.

Ve své diplomové práci s názvem „Personální stabilita obsazování funkcí v Parlamentu ČR“, kterou obhájil v únoru minulého roku, testuje pomocí kvantitativní analýzy několik hypotéz souvisejících se znovuzvolením poslanců a senátorů Parlamentu ČR a jejich následným obsazováním funkcí v orgánech obou komor, zejména ve výborech. Důvodem volby tohoto tématu byla zvyšující se míra personální obměny české Poslanecké sněmovny v posledních dvou volebních cyklech, jež může komplikovat její fungování po procedurální i obsahové stránce.

Soutěže se z našich studentů zúčastnil také Lukáš Forýtek s bakalářskou prací „Tendence vývoje bikameralismu v Evropě“, jež je syntetizující studií trendů proměny nastavení dvoukomorových parlamentů v Evropě od druhé světové války. Autor se zaměřuje na tendence k rušení druhých komor, k jejich reformě či zachování beze změny, přičemž inspirací v politické praxi jsou nekončící debaty o smyslu českého Senátu.

Předávání cen se konalo v úterý 14. června 2016, více informací o soutěži je dostupných na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jan Hamáček a Jan Lukáš Mareček

Jan Hamáček a Jan Lukáš Mareček

Jan Hamáček a Lukáš Forýtek

Jan Hamáček a Lukáš Forýtek

Jan Lukáš Mareček, Lukáš Forýtek a vedoucí obou prací Jan Němec

Jan Lukáš Mareček, Lukáš Forýtek a vedoucí obou prací Jan Němec

Autorem fotografií je Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které děkujeme za jejich poskytnutí.