Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
2RP Lobbing a rozhodovací procesy

Proč studovat VS Lobbing a rozhodovací procesy (2RP)?

 • získáte hlubší znalost a pochopení problematiky lobbingu, vytváření politik a rozhodovacích procesů v širších souvislostech, zahrnujících i otázky etiky, dobrého vládnutí a komunikace
 • propojíte ekonomické znalosti s politickými souvislostmi
 • budete umět analyzovat a pochopíte roli a zájmy veřejné správy a zainteresovaných aktérů soukromého i neziskového sektoru
 • pochopíte roli formálních i neformálních institucí a principy dobrého vládnutí a transparentnosti
 • zjistíte, jaká jsou hlavní rizika a selhání, která jsou s vytvářením politik a rozhodovacími procesy spojena
 • chcete v budoucnu pracovat v orgánech státní správy a samosprávy, firemním sektoru, finančních a analytických institucích, nevládních organizacích

 

Co získám studiem této vedlejší specializace?

 • odbornost – na výuce se podílejí jak členové katedry, tak i odborníci z praxe
 • „rodinný charakter“ výuky – malá specializace, blízký a neanonymní kontakt s vyučujícími
 • kritické myšlení, analytické schopnosti, hledání souvislostí
 • možnost zapojit se do výzkumné činnosti katedry
 • možnost absolvovat odbornou stáž v konkrétní organizaci či instituci (Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad vlády ČR, Parlamentní institut Kanceláře Poslanecké sněmovny, Transparency International ČR a další)

 

Jak se přihlásit?

 • Studenti v navazujících magisterských oborech na VŠE nemusejí absolvovat přijímací řízení.
 • Registrace na letní semestr 2016/2017 probíhá přes ISIS od 1. 12. 2016 do 10. 1. 2017.

Podrobnější informace o VS je možné nalézt ZDE.
Názory studentů a absolventů naleznete ZDE.