Lobbing a rozhodovací procesy

Vedlejší specializace Lobbing a rozhodovací procesy je určena studentům, kteří chtějí rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalost a pochopení problematiky lobbingu, vytváření politik a rozhodovacích procesů v širších souvislostech zahrnujících i otázky etiky, dobrého vládnutí a komunikace.

  • Lobbing a rozhodovací procesy