Hostující profesorka z Cardiff University

For the English version see below.

Katedra politologie FMV VŠE srdečně zve na přednášky Dr. Aleny Drieschové, hostující lektorky z Cardiff University. V rámci programu Erasmus+ Teaching Mobility se s doktorkou Drieschovou budete moci setkat na několika přednáškách, kde bude mimo jiné mluvit o vlivu technologií a materiální kultury na mezinárodní vztahy, o teoretizaci etnických konfliktů nebo o symbolismu EU.

Dr. Alena Drieschová vyučuje mezinárodní vztahy na Cardiff University. Získala doktorát na Torontské univerzitě a magisterské tituly na Oxfordu a Vysoké škole ekonomické v Praze. Jako hostující profesorka přednášela na Mezinárodním institutu vodního hospodářství na Srí Lance, na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě nebo na Oregon State University. V současné době se ve svém výzkumu věnuje například roli materiální kultury a technologie v mezinárodních vztazích, nebo vlivu diaspory na procesy vytváření národních států. Své články publikovala v mnoha významných vědeckých časopisech, mimo jiné v International Theory nebo Global Environmental Change.

Harmonogram přednášek:

Úterý 23. 11. 2018

  • od 14:30 přednáška na téma: Theorizing Ethnic Conflicts (NB 456)
  • od 16:15 přednáška na téma: The EU’s Symbolism, its Contestation, and its Impact (NB 456)

Upozornění: Obě úterní přednášky jsou určeny výhradně studentům magisterského kurzu 2PL604 Comparative politics.

Středa 24. 11. 2018

  • od 16:15 přednáška na téma: The EU’s Symbolism, its Contestation, and its Impact (SB 305). Přednáška proběhne v rámci bakalářského kurzu 2PL397 Civil Society and Public Sphere in Europe a je otevřena pro všechny zájemce z řad studentů VŠE.
  • od 18:00 přednáška na téma: Vliv technologie a materiální kultury na mezinárodní vztahy – teoretické a metodologické otázky (NB 244 – velká zasedací místnost FMV). Přednáška proběhne v rámci  doktorského kurzu POL900 Teorie a metodologie v politické vědě a je otevřena pro všechny zájemce z řad doktorandů a akademických pracovníků Fakulty mezinárodních vztahů.

English version

Department of Political Science cordially invites you to visit the lectures of Dr. Alena Drieschová.

Alena Drieschová is a lecturer in International Relations at Cardiff University. She holds a Ph.D. from the University of Toronto and Master’s degrees from the University of Oxford and the University of Economics in Prague. She has been a visiting scholar at the International Water Management Institute based in Sri Lanka, the Hebrew University of Jerusalem, and Oregon State University. She currently works on the role of material culture and technology in international relations, as well as on the role of diaspora communities in processes of nation-state formation. She has published journal articles among others in International Theory, Global Environmental Change, Climatic Change, and International Environmental Agreements: Politics, Law, and Economics.

Lectures schedule:

Tuesday 23rd October 2018

  • 14:30 lecture: Theorizing Ethnic Conflicts (room NB 456)
  • 16:15 lecture: The EU’s Symbolism, its Contestation, and its Impact (room NB 456)

Notice: Both lectures are reserved exclusively for the students of the course 2PL604 Comparative politics.

Wednesday 24th October 2018

  • 16:15 lecture: The EU’s Symbolism, its Contestation, and its Impact (room SB 305). This lecture is part of the course 2PL397 Civil Society and Public Sphere in Europe and it is open to all students of the University of Economics.
  • 18:00 lecture: The impact of technology and material culture on International relations – theoretical and methodological questions (room NB 244). The lecture is held in Czech. It is part of the course POL900 Theory and methodology of Political Science and it is open to all PhD students and FIR academics.