Odevzdávání BP a DP pro obhajoby v květnu a červnu 2019

Dle Opatření děkana č. 3/2016 a Opatření děkana č. 4/2018 jsou studenti, kteří chtějí obhajovat své bakalářské a diplomové práce v květnu a červnu 2019, povinni odevzdat své kvalifikační práce do InSISu nejpozději v pátek 26. dubna 2019.

Dva výtisky práce pak odevzdají na Katedře politologie Evě Bobkové (NB 261) v následujících dnech a časech:

  • pátek 26. dubna od 10:00 do 11:00
  • pondělí 29. dubna od 13:00 do 14:00
  • úterý  30. dubna od 14:00 do 16:00
  • čtvrtek 2. května od 10:00 do 12:00

Při odevzdávání práce musí student doložit korektní vložení práce buď stránkou z InSISu o postupu odevzdání závěrečné práce, nebo emailem o korektním vložení závěrečné práce, kde bude patrné datum a čas odevzdání.