Odevzdávání BP a DP pro obhajoby v lednu a únoru 2020

Dle Opatření děkana č. 7/2019 a Opatření děkana č. 3/2019 jsou studenti, kteří chtějí obhajovat své bakalářské a diplomové práce v lednu a únoru 2020, povinni odevzdat své kvalifikační práce do InSISu nejpozději v pátek 6. prosince 2019.

Jeden svázaný výtisk práce pak studenti odevzdají na Katedře politologie Evě Bobkové (NB 261) v následujících dnech a časech:

  • úterý 3. prosince od 14:00 do 16:00
  • čtvrtek 5. prosince od 14:00 do 16:00
  • úterý 10. prosince od 14:00 do 16:00
  • čtvrtek 12. prosince od 14:00 do 16:00

Při odevzdávání práce musí student doložit korektní vložení práce buď stránkou z InSISu o postupu odevzdání závěrečné práce, nebo emailem o korektním vložení závěrečné práce, kde bude patrné datum a čas odevzdání.