Archiv rubriky: Aktuality

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Katedra politologie Vás srdečně zve na prezentaci a následnou diskusi k připravovanému článku Jana Němce “In the Name of the People”: Dilma Rousseff Impeachment and the Permissive Separation of Powers in Brazil Kdy: Středa 20. března od 18:00 Kde: VŠE Žižkov, místnost NB 255 Prezentace i diskuse budou v češtině.

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Přípravné kurzy z ekonomie na navazující magisterské studium

Nabízíme přípravné kurzy z ekonomie k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Přípravné kurzy jsou určeny především zájemcům o studium, kteří potřebují získat či obnovit základní znalosti z oboru ekonomie. Kurzy pokrývají látku odpovídající bakalářským kurzům „Mikroekonomie I“ a „Makroekonomie I“ vyučovaným na VŠE, z nichž vycházejí otázky v přijímacích […]

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Kurzy v angličtině v letním semestru 2019

V letním semestru akademického roku 2018/2019 nabízí katedra politologie následující kurzy vyučované v anglickém jazyce: 2PL205 Společnost a politika v zemích Latinské Ameriky Kurz poskytuje základní vhled do fungování současných politických systémů v zemích Latinské Ameriky, přičemž kombinuje politologické analytické koncepty s případovými studiemi vybraných zemí; to vše ve vazbě na historické souvislosti a společenské kořeny politických procesů. […]

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Regulatory Impact Assessment: teorie a praxe dobrého vládnutí v ČR

Katedra politologie FMV VŠE zve na přednášku Regulatory Impact Assessment (RIA): teorie a praxe dobrého vládnutí ve veřejné správě. Přednášku povede Mgr. Soňa Mačejová, vedoucí Oddělení pro koordinaci procesu RIA Úřadu vlády České republiky. Kdy? 5. prosince (středa), od 18:00 Kde? SB 408 (stará budova) Hlavním tématem přednášky bude hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment). Dozvíte se nejen […]

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Russia vs. Israel at the Syrian crossroad: what is the future?

Department of Political Science invites you to a workshop: Russia vs. Israel at the Syrian crossroad: what is the future? led by visiting professor Dmitry Strovsky (Ariel University) When?: 15th November (Thursday), from 18:00 Where?: SB 408 (old building, 4th floor) Dmitry Strovsky, M.A., Ph.D., professor of  Media History, a lecturer at the Journalism Faculty of the Ural Federal University […]

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Hostující profesorka z Cardiff University

For the English version see below. Katedra politologie FMV VŠE srdečně zve na přednášky Dr. Aleny Drieschové, hostující lektorky z Cardiff University. V rámci programu Erasmus+ Teaching Mobility se s doktorkou Drieschovou budete moci setkat na několika přednáškách, kde bude mimo jiné mluvit o vlivu technologií a materiální kultury na mezinárodní vztahy, o teoretizaci etnických konfliktů nebo […]

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Debata o komunálních volbách s Janem Farským

Katedra politologie FMV VŠE  Vás srdečně zve na debatu o proběhlých komunálních volbách, přímé volbě starostů a dalších tématech lokální politiky. Pozvání k diskusi přijal poslanec Parlamentu ČR a bývalý dlouholetý starosta Semil, pan Jan Farský. KDY? 15. 10. 2018 od 16:15 KDE? SB 323 (3. patro Staré budovy na VŠE) Těšíme se na setkání.

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Fake news po česku

Katedra politologie FMV VŠE v Praze srdečně zve na debatu na téma: FAKE NEWS PO ČESKU Hostem bude Ondřej Kundra, redaktor časopisu Respekt. KDY: pondělí 1. 10. 2018 od 16:15 KDE: SB 323 Těšíme se na setkání.

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Volitelné předměty v angličtině v ZS 2018/2019

2PL223 Evropská politika v komparativní perspektivě – anglicky Kurz nabízí studentům základní znalosti o politických systémech a politických procesech v evropských zemích. Představeny budou jak „klasické“ politické systémy (Velká Británie, Francie, Německo), tak i systémy a procesy zemí střední a východní Evropy. Cílem kurzu je naučit studenty orientovat se v problematice evropské politiky, analyzovat krizové situace […]

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Termíny SZZ a obhajob v září 2018

Podzimní termín státních zkoušek a obhajob na Katedře politologie (včetně VS Lobbing a rozhodovací procesy) je stanoven na pondělí 10. září 2018 od 9:00.  Ke státní zkoušce je třeba dodat výpis o splnění všech předmětů Vaší hlavní/vedlejší specializace, který Vám po předchozí žádosti vydá Vaše studijní referentka. Dle opatření děkana je možno obhajovat závěrečné práce v září pouze […]

Prezentace a diskuse k připravovanému článku