Termíny SZZ a obhajob v září 2018

Podzimní termín státních zkoušek a obhajob na Katedře politologie (včetně VS Lobbing a rozhodovací procesy) je stanoven na pondělí 10. září 2018 od 9:00. 

Ke státní zkoušce je třeba dodat výpis o splnění všech předmětů Vaší hlavní/vedlejší specializace, který Vám po předchozí žádosti vydá Vaše studijní referentka.

Dle opatření děkana je možno obhajovat závěrečné práce v září pouze v případě jejich odevzdání do InSISu nejpozději 29. června 2018.

Podorbné informace ke státním zkouškám z navazujícího magisterského studia Politologie jsou zde.

Podorbné informace ke státním zkouškám z vedlejší specializace Lobbing a rozhodovací procesy jsou zde.

V případě nejasností či doplňujících dotazů kontaktujte tajemnici katedry Evu Bobkovou na emailu: eva.bobkova@vse.cz.