Archiv rubriky: Aktuality

Kurzy v angličtině v zimním semestru 2019

V zimním semestru akademického roku 2019/2020 nabízí katedra politologie následující kurzy vyučované v anglickém jazyce: 2PL205 Společnost a politika v zemích Latinské Ameriky Kurz poskytuje základní vhled do fungování současných politických systémů v zemích Latinské Ameriky, přičemž kombinuje politologické analytické koncepty s případovými studiemi vybraných zemí; to vše ve vazbě na historické souvislosti a společenské kořeny politických procesů. […]

The Value of Europe – What Do We Think about the Past, Present, and Future of Europe

Odevzdávání BP a DP pro obhajoby v květnu a červnu 2019

Dle Opatření děkana č. 3/2016 a Opatření děkana č. 4/2018 jsou studenti, kteří chtějí obhajovat své bakalářské a diplomové práce v květnu a červnu 2019, povinni odevzdat své kvalifikační práce do InSISu nejpozději v pátek 26. dubna 2019. Dva výtisky práce pak odevzdají na Katedře politologie Evě Bobkové (NB 261) v následujících dnech a časech: […]

The Value of Europe – What Do We Think about the Past, Present, and Future of Europe

Russian politics and foreign relations in the situation of sanctions

Department of Political Science invites you to a lecture and debate: Russian politics and foreign relations in the situation of sanctions led by visiting lecturer dr. Rafał Lisiakiewicz (Cracow University of Economics, Poland) When? 2nd April (Tuesday), from 18:00 Where? RB 209 (VŠE Žižkov Campus, Rajská Building) Dr. Rafał Lisiakiewicz is a researcher at the Cracow University of Economics, Department of Political Studies. […]

The Value of Europe – What Do We Think about the Past, Present, and Future of Europe

The Upcoming Parliamentary Election in Israel: Favoring, or neglecting peace in the Middle East?

Department of Political Science invites you to a workshop: The Upcoming Parliamentary Election in Israel: Favoring, or neglecting peace in the Middle East? led by visiting professor Dmitry Strovsky (Ariel University, Israel) When? 26th March (Tuesday), from 18:00 Where? RB 209 (VŠE Žižkov Campus, Rajská Building)   Dmitry Strovsky, M.A., Ph.D., professor of Media History, is a lecturer at the Journalism Faculty of the Ural Federal […]

The Value of Europe – What Do We Think about the Past, Present, and Future of Europe

Prezentace a diskuse k připravovanému článku

Katedra politologie Vás srdečně zve na prezentaci a následnou diskusi k připravovanému článku Jana Němce “In the Name of the People”: Dilma Rousseff Impeachment and the Permissive Separation of Powers in Brazil Kdy: Středa 20. března od 18:00 Kde: VŠE Žižkov, místnost NB 255 Prezentace i diskuse budou v češtině.

The Value of Europe – What Do We Think about the Past, Present, and Future of Europe

Přípravné kurzy z ekonomie na navazující magisterské studium

Nabízíme přípravné kurzy z ekonomie k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Přípravné kurzy jsou určeny především zájemcům o studium, kteří potřebují získat či obnovit základní znalosti z oboru ekonomie. Kurzy pokrývají látku odpovídající bakalářským kurzům „Mikroekonomie I“ a „Makroekonomie I“ vyučovaným na VŠE, z nichž vycházejí otázky v přijímacích […]

The Value of Europe – What Do We Think about the Past, Present, and Future of Europe

Kurzy v angličtině v letním semestru 2019

V letním semestru akademického roku 2018/2019 nabízí katedra politologie následující kurzy vyučované v anglickém jazyce: 2PL205 Společnost a politika v zemích Latinské Ameriky Kurz poskytuje základní vhled do fungování současných politických systémů v zemích Latinské Ameriky, přičemž kombinuje politologické analytické koncepty s případovými studiemi vybraných zemí; to vše ve vazbě na historické souvislosti a společenské kořeny politických procesů. […]

The Value of Europe – What Do We Think about the Past, Present, and Future of Europe

Regulatory Impact Assessment: teorie a praxe dobrého vládnutí v ČR

Katedra politologie FMV VŠE zve na přednášku Regulatory Impact Assessment (RIA): teorie a praxe dobrého vládnutí ve veřejné správě. Přednášku povede Mgr. Soňa Mačejová, vedoucí Oddělení pro koordinaci procesu RIA Úřadu vlády České republiky. Kdy? 5. prosince (středa), od 18:00 Kde? SB 408 (stará budova) Hlavním tématem přednášky bude hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment). Dozvíte se nejen […]

The Value of Europe – What Do We Think about the Past, Present, and Future of Europe