Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

HledatStruktura bakalářského studia

Struktura bakalářského studia oboru politologie pro studenty, kteří nastoupí v akademickém roce 2016/2017. (Studenti, kteří nastoupili v dřívějších letech mohou své studijní plány stáhnout v pdf souboru níže).

Pro absolvování bakalářského studijního oboru politologie musí student:

 1. Získat 117 kreditů za oborově povinné předměty (oP)
 2. Získat 24 kreditů za dva fakultně volitelné jazyky (fJV a fJP)
 3. Získat 12 kreditů za dva oborově povinné jazyky (oJV a oJP)
 4. Získat alespoň 15 kreditů za fakultně volitelné předměty (fVB)
 5. Získat alespoň 6 kreditů za celoškolsky volitelné předměty (cVB)
 6. Získat 3 kredity za obhájení bakalářské práce
 7. Získat 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru
 8. Získat 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu (cTVS1)

Oborové povinné předměty – 117 kreditů

Kód Název Hodiny Počet kreditů
22F301 Bakalářský seminář 0/2 3
2PL104 Česká politika a český politický systém 2/2 5
2PL302 Češi a evropské výzvy mezi nacionalismem a liberalismem 4/0 6
11F201 Finanční teorie, politika a instituce 4/0 5
2PL310 Lokální a regionální politika 4/0 4
5EN105* Makroekonomie 2/0 4
3MI104* Makroekonomie I
3MA101 Management 2/0 4
22F200 Manažerská informatika 2/2 3
33F101 Marketing a podniková politika 4/0 5
4MM101 Matematika pro ekonomy 2/2 6
2SE221 Mezinárodní ekonomie 2/2 7
2SM201 Mezinárodní vztahy 4/2 9
3MI102 Mikroekonomie I 2/2 6
2PL206 Politické systémy 4/0 4
2PR101 Právo 4/0 5
4ST201 Statistika 2/2 6
2PL204 Střední a východní Evropa v procesech transformace 4/0 6
2SE202 Světová ekonomika 4/2 9
1FU201 Účetnictví I 2/2 6
2PL105 Teoretické základy vědy o politice 2/2 6
2ZP102 Udržitelný rozvoj a životní prostředí 2/0 3
2PL103 Úvod do studia sociálních věd 2/2 5

*U předmětu Makroekonomie si student může zvolit, zda předmět absolvuje na Fakultě podnikohospodářské (3MI104), nebo na Národohospodářské fakultě (5EN105).

U jazykových předmětů platí, že student musí povinně studovat ty dva jazyky, ze kterých konal přijímací zkoušku.

Fakultně povinné jazyky (fJV a fJP) – 24 kreditů

Aktuální seznam fakultně povinných jazyků pro daný akademický rok je k dispozici zde. 

Oborový jazyk (oJV) – 6 kreditů

Kód Název Hodiny Počet kreditů
2AJ331 Angličtina v mezinárodních studiích 1 (C1) 0/2 3
2RO303 Francouzština v mezinárodních studiích 1 (B2/C1) 0/2 3
2RO333 Italština v mezinárodních studiích 1 (B2/C1) 0/2 3
2NJ307 Němčina v mezinárodních studiích 1 (B2/C1) 0/2 3
2RU205 Ruština pro ekonomy – pokročilá úroveň 5 (B2/C1) 0/2 3
2RO363 Španělština v mezinárodních studiích 1 (C1) 0/2 3

V rámci jazykových předmětů ve skupině oJV je umožněno „přeskakovat“ (tj. neabsolvovat) jazykové předměty. Kreditové poukázky, které tímto student „ušetří“, musí být použity na absolvování jiných předmětů (v kterékoliv skupině předmětů, tj. na příklad za třetí jazyk nebo fakultně volitelné předměty) tak, aby celkový počet kreditů, získaných během bakalářského studia, byl minimálně 180 ECTS.

Oborový jazyk (oJP) – 6 kreditů

Kód Název Hodiny Počet kreditů
2AJ332 Angličtina v mezinárodních studiích 2 (C1) 0/2 3
2RO304 Francouzština v mezinárodních studiích 2 (C1) 0/2 3
2RO334 Italština v mezinárodních studiích 2 (C1) 0/2 3
2NJ308 Němčina v mezinárodních studiích 2 (B2/C1) 0/2 3
2RU206 Ruština pro ekonomy – pokročilá úroveň 6 (B2/C1) 0/2 3
2RO364 Španělština v mezinárodních studiích 2 (C1) 0/2 3

Fakultně volitelné předměty – 15 kreditů

Aktuální seznam fakultně volitelných předmětů pro daný akademický rok je k dispozici zde. 

Celoškolsky volitelné předměty – 6 kreditů

V závislosti na oboru si studenti volí také předměty z nabídky celé VŠE, které jsou zařazeny do skupiny cVB. Jejich nabídka je průběžně aktualizována a doplňována také intenzivními a mimosemestrálními kurzy hostujících profesorů.

Obhajoba bakalářské práce – 3 kredity

Student si vybírá téma své bakalářské práce podle platného opatření děkana, a to nejpozději začátkem pátého semestru svého studia. Poté, co si student vybere téma a s vedoucím své práce vyplní zadání kvalifikační práce (viz zmíněné opatření), zapíše si předmět 22F301 Bakalářský seminář. Předmět je vždy nutné absolvovat nejpozději v semestru, který předchází semestru, na jehož konci je práce odevzdána.

Státní zkouška z oboru  3 kredity

 Státní závěrečná zkouška z oboru politologie se skládá z těchto předmětů

 • 2PL104 Česká politika a český politický systém
 • 2PL206 Politické systémy
 • 2PL105 Teoretické základy vědy o politice
 • 2PL103 Úvod do studia sociálních věd

 

Studijní plán pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2013/2014 je zde.