Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel
Ing. Pavla Brejchová 2 Krajní pravice ve Švýcarsku a v Nizozemí prof. Rataj
Ing. Adéla Dítětová 2 Financování politických stran v České republice prof. Müller
Ing. Lukáš Forýtek 2 Vztah Turecka a EU prof. Šauer
Ing. Marta Hochmal 4 Kolumbijská cesta vpravo prof. Dvořáková
Ing. Anfisa Klokava 3 Komparace politických režimů ve vybraných zemích Střední Asie: Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgystán prof. Dvořáková
Ing. Daniel Kný 4 Referenda v kontextu evropské integrace: koncept národní a evropské identity jako perspektiva zkoumání prof. Müller
Ondřej Kolínský, MSc. 4 Potenciál grassrootových iniciativ udržitelného rozvoje v České republice prof. Šauer
Ing. Milena Kuchařová doc. Dvořák
Ing. Roland Kyška 4 E-aktivizmus ako nový nástroj občianskej spoločnosti prof. Müller
Jiří Novotný 4 Spirituální revoluce v zemi ateistů? Proměny religiozity v České republice prof. Müller
Ing. Luděk Toman 3 Metamorfózy komunistické ideologie: od teorie k člověku doc. Prorok
Ing. Jan Švec 1 prof. Müller
Ing. Barbora Urbanová 1 Financování politických stran v ČR prof. Dvořáková