Nabídka témat dizertačních prací

Okruhy nabízených témat doktorských disertačních prací v oboru Politologie pro akademický rok 2018/2019

 1. Financování politických stran a volebních kampaní – prof. Vladimíra Dvořáková
 2. Nevládní sektor a protikorupční aktivity – prof. Vladimíra Dvořáková
 3. Role dozorových institucí a mechanismů v boji proti korupci – prof. Vladimíra Dvořáková
 4. Soudobé politické problémy Latinské Ameriky – prof. Vladimíra Dvořáková
 5. Soudobé politické problémy USA – prof. Vladimíra Dvořáková
 6. Evropské NGO´s a sociální hnutí – prof. Karel Müller
 7. Občanská společnost a evropeizace – prof. Karel Müller
 8. Občanská společnost na místní úrovni – prof. Karel Müller
 9. Politická kultura v ČR a v Evropě – prof. Karel Müller
 10. Veřejná sféra a komunikace v proměnách modernity a evropeizace – prof. Karel Müller
 11. Historie politiky životního prostředí ČR v Evropském a světovém kontextu – prof. Petr Šauer
 12.  Aktuální otázky politiky přírodních zdrojů a energií – doc. Antonín Dvořák
 13. Hodnocení implementace politik životního prostředí – prof. Petr Šauer, doc. Antonín Dvořák
 14. Dobrovolné dohody v politice životního prostředí – prof. Petr Šauer