Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

10.9.2018 09:00 - termín SZZ a obahjob na KPOL

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatObhájené práce

ROK AUTOR/KA NÁZEV PRÁCE
2018 Mgr. Miloš Dlouhý, Ph.D. Soudobé proudy české antisystémové pravice v postmoderní celospolečenské krizi
2017 Mgr. Kamil Fleissner, Ph.D. Identitární projekty a formování sféry veřejností v post-frankistickém Španělsku
2017 Bc. Lucie Nencková, MBA, Ph.D. Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR
2016 Mgr. Ing. Martin Kuta, Ph.D. Parlamentní strany v České republice: funkce, nástroje, stabilita
2016 Ing. Antonín Háka, Ph.D. Dělnická strana sociální spravedlnosti
2016 Yulia Gutsul, Ph.D. Formování stranického systému v Rusku: tendence k monocentrismu
2016 René Fernando Lara Cervantes, Ph.D Assessment of Policy Changes of the Impacts of Urbanization, Economic Growth and Decentralization of Water Services with Regard to Water Quality in Mexico
2015 Ing. Mariana Novotná Nachtigallová, Ph.D. Proměny zahraniční politiky Venezuely na přelomu 20. a 21. století
2013 Ing. Daša Smetanková, Ph.D. Vládní politika vůči národnostním menšinám na Slovensku
2012 Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. Brazilská levice na počátku 21. století. Od politické alternativy k mocenskému kartelu?
2011 Mgr. Hana Svobodová, Ph.D. Mocenská elita v procesu globalizace
2011 Ing. Tomáš Rohrbacher, Ph.D. Aktéři ekonomické globalizace, občanská společnost a stát
2011 Ing. Martin Petříček, Ph.D. Sociální hnutí a jejich dopady na přechod k demokracii v Mexiku: případ zapatistů
2011 Ing. Petr Vymětal, Ph.D. Koncept, praxe a kultura lobbování v anglofonních zemích
2010 Ing. Ondřej Šrámek, Ph.D. Compatibility of Western and Islamic Models of Democracy: A Comparative Analysis
2010 Ing. Aleš Lisa, Ph.D. Environmentální politika
2010 PhDr. Radoslav Štefančík, Ph.D. Politické aspekty migrácie v Českej republike a na Slovensku
2008 Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Ideologie v Turecku a jejich vliv na politický vývoj
2008 Mgr. Petra Edelmannová, Ph.D. Česká identita, národní zájmy a pravicové politické strany 2002-2006
2008 PhDr. Richard Geffert, Ph.D. Základné politicko-ideologické paradigmi na Slovensku
2007 Dr. Lubomír Pána, Ph.D. Vztah české majority a národnostních menšin v Jihočeském kraji
2006 Ing. Pavel Balog, Ph.D. Reformy institucionální struktury v postmaastrichtském období EU v souvislostech teoretických paradigmat
2006 Ing. Andrea Heroutová, Ph.D. Španělský falangismus 1933-1937 od jeho vzniku po rozmach na počátku Španělské občanské války
2006 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Integrální nacionalismus Československé národní demokracie ve dvacátých letech 20. století
2006 Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Politické aspekty globalizace
2005 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Teorie a praxe řízení veřejných rozpočtů v ČR v období přechodu k demokracii
2004 PhDr. Vladimír Dančišin, Ph.D. Nedokonalosť volebných systemov
2004 PhDr. Jana Horáková, Ph.D. Devoluce ve Skotsku
2004 Ing. Lukáš Pustějovský, Ph.D. Etnické vědomí ve světle teorií nacionalismu. Rozbor srbského případu od konstituování srbského státu do konce XVIII. století
2003 PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. Sudetoněmecká otázka jako faktor česko-německých vztahů
2003 Mgr. Radomír Silber, Ph.D. Politické stranictví a strany v ČR 90. let