Zpracovávané práce

TÉMA PRÁCE AUTOR PRÁCE ŠKOLITEL
Krajní pravice ve Švýcarsku a v Nizozemí Brejchová Pavla prof. Rataj
Financování politických stran v České republice Dítětová Adéla doc. Müller
Vztah Turecka a EU Forýtek Lukáš prof. Šauer
Kolumbijská cesta vpravo Hochmal Marta prof. Dvořáková
Komparace politických režimů ve vybraných zemích Střední Asie: Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgystán Klokava Anfisa prof. Dvořáková
Referenda v kontextu evropské integrace: koncept národní a evropské identity jako perspektiva zkoumání Kný Daniel doc. Müller
Potenciál grassrootových iniciativ udržitelného rozvoje v České republice Kolínský Ondřej prof. Šauer
Prostor korupčních možností v reformě státní správy: aktéři, instituce, modely Kučera František prof. Dvořáková
E-aktivizmus ako nový nástroj občianskej spoločnosti Kyška Roland doc. Müller
Spirituální revoluce v zemi ateistů? Proměny religiozity v České republice Novotný Jiří doc. Müller
Senát ČR. Role druhé komory parlamentu v politickém systému ČR Petřík Martin prof. Dvořáková
Metamorfózy komunistické ideologie: od teorie k člověku Toman Luděk doc. Prorok

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague