Termíny

1.6.2018 - 19.8.2018 - přihlašování do vedlejších specializací

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

HledatČlenové katedry a interní doktorandi

E-mail Kancelář Telefon

Kmenoví členové katedry

doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
(vedoucí katedry)
mullerk@vse.cz 262 NB 224 095 204
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. vladimira.dvorakova@vse.cz 281A NB 224 095 296
prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr.h.c. petr.sauer@vse.cz 263 NB 224 095 298
doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. antonin.dvorak@vse.cz 33 NB 224 095 217
Ing. Aleš Lisa, Ph.D. lisa@vse.cz 282 NB
261 JM
224 095 297
224 094 333
Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. nemecj@vse.cz 281A NB 224 095 296
Ing. Petr Vymětal, Ph.D. vymetal@vse.cz 261 NB
261 JM
224 095 224
224 094 333
Mgr. Kamil Fleissner, Ph.D. kamil.fleissner@vse.cz 260 NB

Spolupracovníci katedry

doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc. alena.hadrabova@vse.cz 33 NB 224 095 217
doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc. prorok@vse.cz 282 NB 224 095 297
PhDr. Radim Bureš radim.bures@vse.cz 261 NB 224 095 224

Sekretariát

Renáta Oktábec oktabec@vse.cz 258 NB 224 095 229

Tajemnice katedry

Ing. Eva Bobková eva.bobkova@vse.cz 261 NB 224 095 224

 

Jméno E-mail Kancelář

Interní doktorandi

Ing. Adéla Dítětová  xdita00@vse.cz 260 NB
Ing. Lukáš Forýtek xforl11@vse.cz 260 NB
Ing. Anfisa Klokava xkloa00@vse.cz 260 NB
Ondřej Kolínský, MSc. xkolo02@vse.cz 260 NB