Odborné stáže pro studenty

V rámci navazujícího magisterského studia je pro zájemce akreditován kurz 22F413 krátkodobé odborné stáže ve vybraných institucích. Cílem stáže je po odborné stránce napomáhat konkrétní instituci při zpracování rešerší, podkladů pro odborné články a studie, přípravu a realizaci projektů, atp. Kurz je ohodnocen 6 ECTS kredity v rozsahu 156 h, které musejí být plně využity. Hlavním výstupem kurzu je seminární práce (např. využití zpracovaných podkladů atp.) a hodnocení studenta institucí, kde se praxe uskutečnila. Spolupráce je uzavřena na základě třístranné smlouvy mezi fakultou, institucí a studentem.

Témata stáží a nasmlouvané instituce naleznete ZDE. V případě, že se budete o stáž budete ucházet,poslete kopii emailu či dejte jinak vědět na petr.vymetal[at]vse.cz, abychom Vás pak mohli (v případě, že si Vás instituce vybere) na katedře zapsat do tohoto mimosemestrálního kurzu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague