Termíny

1.6.2018 - 19.8.2018 - přihlašování do vedlejších specializací

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

HledatČlenové katedry

Rok 2012
 prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.  Cena Františka Kriegla za občanskou statečnost – Cena udělována Nadací Charty 77
Rok 2011
 Ing. Tomáš Rohrbacher, Ph.D.  1. místo v Soutěži Komerční banky o nejlepší doktorskou práci  téma „Aktéři ekonomické globalizace, občanská společnost a stát“ (školitel doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.)
 Ing. Petr Vymětal, Ph.D.  2. místo v Soutěži Komerční banky o nejlepší doktorskou práci  téma „Koncept, praxe a kultura lobbování v anglofonních zemích“ (školitelka doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.)
Rok 2010
 Ing. Tomáš Rohrbacher, člen autorského kolektivu  2. místo v soutěži Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2010 – knižní publikace  kniha „Formování globálního řádu? Globalizace a global governance“, ISBN 978-80-245-1649-3
 doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.  2. místo v soutěži Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2010 – článek  článek „From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe“ in International Political Science Review, Sage Publication
 prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. et al.  3. místo v soutěži Cena děkana o nejlepší publikaci FMV – odborná kniha  kniha „Evropeizace veřejné sféry“. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 149 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-193-2.
 doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. et al.  1. místo v soutěži Cena děkana o nejlepší publikaci FMV – články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem  „From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe“. International Political Science Review, 2009, roč. 30, č. 5, s. 501–517. ISSN 0192-5121.
Rok 2009
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 2. místo v soutěži Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2009 – článek  článek „Civil Society in Latin America and Eastern Europe: Reinvention or Imposition?“ in International Political Science Review, Sage Publication
Rok 2008
PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.  3. místo v soutěži Cena děkana o nejlepší publikaci FMV – knižní monografie  kniha „Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity“. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-380-2.
Rok 2007
PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. 1. místo v soutěži Cena děkana o nejlepší publikaci FMV – články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem  článek „Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity“. In: Sociologický časopis, 2007, roč. 43, č. 4, s. 785–807. ISSN 0038-0288.
Rok 2006
 Ing. Petr Vymětal et al.  1. místo v soutěži Cena děkana o nejlepší publikaci FMV – články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem  článek „Institucionální aspekty Nové komparativní ekonomie: ČR a EU“. In: Politická ekonomie, 2006, č. 5. ISSN 0032-3233.
 PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.  3. místo v soutěži Cena děkana o nejlepší publikaci FMV – články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru  článek „The Civil Society – State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens‘ Perspective“. In: The British Journal of Politics & International Relations, 2006, č. 2. ISSN 1369-1481.
Rok 2005
 doc. PhDr. Jan Rataj, CSc.  1. místo v soutěži Cena děkana o nejlepší publikaci FMV – články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru  článek „Das Deutschlandbild im Protektorat und im tschechoslowakischen Exil 1939 – 1945“. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2005, č. 5, s. 434 – 454. ISSN 0044-2828
Rok 2004
 doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. 2. místo v soutěži Ceny rektorky za prestižní publikace VŠE 2004 – knižní publikace  kniha „Evropský konstitucionalismus: zdroje, formy a tendence“
Rok 2002
doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. Cena Edvarda Beneše, čestné uznání za práci v oboru sociologie (publikace: Češi a občanská společnost. Pojem problémy, východiska, Praha: Triton, 2002), Sezimovo Ústí, říjen 2002.