Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

10.9.2018 09:00 - termín SZZ a obahjob na KPOL

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatStudentské úspěchy

Rok 2017
Ing. Anežka Bayerová oceněná diplomová práce v soutěži ESOP 2017 téma „Expertní kapacity českých politických stran: případová studie obranné politiky“ (vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Rok 2016
Mgr. Ing. Martin Kuta, Ph.D. 2. místo v Soutěži Komerční banky o nejlepší doktorskou práci téma „Parlamentní strany v České republice: funkce, nástroje, stabilita“ (školitelka doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.)
Bc. Michaela Pešková oceněná bakalářská práce v soutěži ESOP 2016 téma „Strategie využívání soft power v zahraniční politice Brazílie“ (vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Bc. Jan Švec oceněná seminární práce v soutěži ESOP 2016 téma „Lokální demokracie: případ Čínské lidové republiky“ (vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Ing. Jan Lukáš Mareček Cena Františka Ladislava Riegra udělovaná předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, třetí místo diplomová práce „Personální stabilita obsazování funkcí v Parlamentu ČR“ (vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Rok 2015
Ing. Mariana Novotná Nachtigallová, Ph.D. 2.-3. místo v Soutěži Komerční banky o nejlepší doktorskou práci téma „Proměny zahraniční politiky Venezuely na přelomu 20. a 21. století“ (školitelka prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.)
Rok 2014
Bc. Michaela Kučerová

Bc. Štěpánka Dušková

Bc. Jana Mejtová

Bc. Daria Aksenova 

nejlepší fakultní seminární práce oceněná v soutěži ESOP 2014 téma „Podmínky demokracie: Splňuje moderní Ukrajina podmínky pro nastolení a udržení demokratického režimu?“ (vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Rok 2013
Bc. Radek Blížkovský

Bc. Tereza Zběžková

nejlepší fakultní seminární práce, oceněná v soutěži ESOP 2013 téma „Hlasovací síla v krajských koalicích 2012“ (vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Bc. Monika Tošnerová oceněná bakalářská práce v soutěži ESOP 2013 téma „Klientelismus a jeho projevy – případová studie Itálie“ (vedoucí práce Ing. Petr Vymětal, Ph.D.)
Rok 2012
Nikola Pařízková nejlepší fakultní seminární práce, oceněná v soutěži ESOP 2012 téma „Transformace volebních kampaní v médiích: Zakladatelské volby 1920 a 1990“ (vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Bc. Jan Mareček nejlepší fakultní bakalářská práce, oceněná v soutěži ESOP 2012 téma „Analýza vlivu preferenčních hlasů při volbách do obecních zastupitelstev“ (vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.)
Ing. Lucie Ernestová oceněná diplomová práce v soutěži ESOP 2012 téma „Jak se stát součástí establišmentu? Malé/nové strany v parlamentu ČR po roce 2002“ (vedoucí práce prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.)
Rok 2011
Jan Mareček oceněná seminární práce v soutěži ESOP 2011 téma „Vliv Koudelkova dělitele na výsledky krajských voleb“ (vedoucí práce Ing. Mgr. Jan Němec)