Politologické VŠEstrannosti

Politologické VŠEstrannosti jsou pravidelná setkání pořádaná katedrou politologie FMV VŠE, která kombinují různé formáty, jakými jsou přednášky, diskuse, kulaté stoly, nebo workshopy, zaměřující se na aktuální témata z oblasti politologie a příbuzných sociálně vědních oborů. Pořádají se od roku 2015 pod záštitou vedoucího katedry politologie. Cílem politologických VŠEstranností je konfrontovat různé pohledy a přístupy ke konkrétním otázkám a problémům. Na našich setkáních jsou vítáni všichni zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

Připravujeme:

Připravujeme

Katedra politologie FMV VŠE zve na diskusi u příležitosti vydání nové knihy Vladimíry Dvořákové Lesk a bída vzdělávání: Vysoké školství jako zrcadlo české společnosti v časech volného trhu. Akce proběhne v pondělí 18. června 2018 od 16:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 4).

  • Připravujeme

Proběhlo:

2018

31. Ve středu 9. května od 18:00 se se konala diskuse na téma Jak na EU? Možnosti stáží v Bruselu. Hosty byly Monika Šamová a Klára Votavová, absolventky stáží v institucích Evropské unie.
30. Ve čtvrtek 26. dubna od 18:00 proběhla diskuse na téma The 2018 Presidential Election in Russia: What did media tell? Hostem byl profesor Dmitry Strovsky, vyučující na Fakultě žurnalistiky Uralské federální univerzity a výzkumník na Arielské univerzitě v Izraeli. Prof. Strovsky na FMV pravidelně vyučuje inteznivní kurz 2PL340 Média a politická moc v Rusku – v angličtině.
29.  Čínu jako zemi protikladů, kde se lidé setkávají v parcích a cvičí Tchaj-ťi, přičemž všudypřítomné kamery sledují každý pohyb, představil ve středu 21. března student z naší katedry Jan Švec.
28. V pátek 23. 2. proběhly první politologické VŠEstrannosti nového semestru. Tématem přednášky a následné diskuse byl monitoring protikorupčních opatření v České republice. Jako host vystoupí Ondřej Vondráček, který působí v Evropské komisi, kde připravuje legislativu v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitele. Zároveň je spoluautorem publikace „Korupce jako parazit: návod jak ji porazit“.

2017

27. V úterý 21. 11. nám odprezentoval dílčí výsledky svého výzkumu Daniel Santos Kosinski, student Federální univerzity v Rio de Janeiru, který u nás právě realizuje svůj výzkumný pobyt. Daniel se ve své dizertační práci zabývá tématem evropské měnové integrace.
26. V čem je lobbing přínosný a pro liberální demokracii nezbytný? Jak se lobbuje čestně? Co jsou to Public Affairs? A jak vlivný je lobbing u nás? Na tyto otázky odpovídala v pondělí 13. 11. Radka Lang, vedoucí divize Public Affairs společnosti Grayling, která přiblížila studentům problematiku legislativního lobbingu.
25. Ve čtvrtek 9. 11. proběhla prezentace průběžných výstupů z projektu GAČR, řešitelského týmu doc. Müllera. Tématem grantu je problematika aktivní hranice jako zdroje evropeizace. V prezentaci byly představeny výsledky online dotazníkového šetření mezi starosty trojzemních regionů Nisa a Šumava, se zaměřením na vzájemnou spolupráci na úrovni malých a středních projektů.
24. Ve středu 25. října proběhla přednáška s následnou diskusí na téma „Social protests in Russia: what journalists think about them?“ Přednášku vedl hostující profesor Dmitry Strovsky, výzkumník z Ariel University, který hovořil o různých typech společenských protestů v Rusku od roku 1990 a o tom, jak se proměňuje vnímání těchto protestů ruskými novináři.
23. Ve spolupráci s Klubem mladých politologů jsme připravili debatu se sociologem Jiřím Boudalem ze společnosti Behavio. Během této diskuse byla nejdříve představena „Mapa voličů“ společnosti Behavio, která představuje inovativní formu zobrazení volebních preferencí. Následně byly diskutovány možné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a rozhodvací porcesy voličů v ČR.
22. V rámci prvních VŠEstranností nového semestru jsme uvítali jeho excelenci Stéphana Diona, velvyslance Kanady v Německu a zvláštního vyslance Kanady při Evropské unii. Stručný životopis zde. Po krátké přednášce na téma „Canada and the EU: Ever Closer Partners?“ byly následné dotazy směřovány zejména k tématům klimatické změny, soužití v národnostních státech, nebo dohodě CETA.
21. Ve čtvrtek 27. dubna proběhla přednáška profesorky Nancy Boswell, zaměřená na protikorupční opatření ve Spojených státech amerických. Nancy Boswell je ředitelkou amerického a mezinárodního programu antikorupčních právních certifikátů a bývalou CEO americké Transparency International.
20.   Ve čtvrtek 20. dubna proběhl kulatý stůl k problematice občanského vzdělávání v ČR. Hosty byly zástupkyně nově vzniklého projetku Stužák (jenž se zaměřuje na občanské vzdělávání studentů SŠ) a dále Ondřej Horák z Centra občanského vzdělávání a Jan Husák z České rady dětí a mládež. Podrobnosti o programu najdete ZDE.
19. Ve středu 19. dubna proběhl na VŠE workshop s dr. Dmitry Strovskym na téma Contemporary Russia: what is the future? Jak dlouho ještě může ruská ekonomika zvládat uvalené sankce? Proč se mladí lidé bouří proti režimu presidenta Putina? Jak se bude Rusko v budoucnu chovat k zemím, kde žije výrazná ruská menšina? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili v rámci s odborníkem na Rusko a mediální sféru dr. Strovskym.
18. V pondělí 27. března proběhla přednáška a diskuze na téma Pracovní podmínky cizinců v ČR. Jaké existují překážky pro cizince, kteří chtějí pracovat v české republice? Jak moc přísná je česká legislativa k pracovníkům ze zahraničí? Na tyto a další otázky odpovídal  Mgr. Marek Čaněk, Ph.D, který působí jako ředitel Multikulturního centra v Praze a je odborníkem na pracovní migraci.
17. Na úterý 14. března 2017 přijal naše pozvání David Koubek, absolvent Fakulty mezinárodních vztahů a v letech 2014-2016 zpravodaj Českého rozhlasu v Latinské Americe. Tématem diskuse byly politické a ekonomické turbulence nejen v Brazílii, ale i dalších latinskoamerických zemích.

2016

16. gacr_plakat3_hotovo Ve čtvrtek 15. prosince 2016 představil vedoucí naší katedry Karel B. Müller svůj nový výzkumný projekt Aktivní hranice jako zdroj evropeizace. Případová studie trojmezních regionů, jehož financování v letech 2017-2019 podpořila Grantová agentura ČR. Jak už název napovídá, projekt se zabývá politickou, ekonomickou a společenskou spoluprácí obcí v oblasti tzv. trojmezních regionů.
15. Vladivostok Náš student Jan Švec strávil v rámci studijního pobytu 5 měsíců na Dálněvýchodní federální univerzitě ve Vladivostoku. V prezentaci představil své dojmy z pobytu ve městě, které je poslední zastávkou Transsibiřské magistrály. Do jaké míry se na ruském Dálném východě projevuje Putinův režim? Jak výrazně je rozšířená korupce? A nachází se ve Vladivostoku odkaz československých legionářů? O těchto otázkách, ale nejen o nich, Honza hovořil.
14.  Prezidentské volby v USA 2016_3 Co vede k úspěchu ve volbách do jedné z nejdůležitějších funkcí na světě? Jak je možné nahlížet na kampaň, která doprovázela v pořadí 58. volby prezidenta USA? Volební kampaň a výsledky amerických prezidentských voleb komentovala prof. Vladimíra Dvořáková z katedry politologie FMV VŠE 14. listopadu 2016 v rámci svého předmětu Americký politický systém.
13. Media and opposition in Russia - plakát O médiích a opozici v současném Rusku hovořil náš milý host dr. Dmitry Strovsky. Dmitry Strovsky se dlouhodobě odborně věnuje médiím. Působil mimo jiné v Center for Journalism Studies, University of Wales, kde také napsal svou disertační práci. V současné době působí prof. Strovsky na katedře žurnalistiky Uralské federální univerzity v ruském Jekatěrinburgu, kde přednáší například kurzy, zabývající se historickým vývojem ruské žurnalistiky či rolí žurnalistiky v rámci systému politické kultury. V zahraničí vyučoval na univerzitách v USA, Finsku, Švédsku, ale i v dalších zemích.
12. review-the-economics-of-inequality-thomas-piketty-arthur-goldhammer-harvard-university-press V pátek 30. září 2016 navštívil naši univerzitu hostující profesor, dr. Miljenko Antić, který si jako téma své přednášky vybral teorii Thomase Pikettyho o nerovnosti. Miljenko Antić, Ph.D., je absolventem doktorského studia na Georgia State University, Atlanta, USA, postdoktorský pobyt absolvoval na Central European University v Budapešti. V současné době působí na Záhřebské univerzitě, jako pedagog a hostoval například na London School of Economics and Political Science.
 11. BREXIT ANG Občané Spojeného království se připravují na referendum o setrvání země v Evropské unii. Jaké jsou argumenty pro odchod, a proč by naopak měli Britové chtít zůstat? Jaká témata budou hrát v konečném rozhodování hlavní roli? A jak by se změnily vztahy Spojeného království a členských států EU, pokud by Británie vystoupila? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili v naší druhé debatě k tématu Brexitu. Hostem debaty byl kolega ze SMS JM dr. Jeremy Garlick.
 10. křest knihy Karla B. Müllera Jubilejní 10. VŠEstrannosti jsme věnovali vedoucímu naší katedry Karlu B. Müllerovi. Ve středu 15. června 2016 proběhl křest jeho nové knihy „Češi, občanská společnost a evropské výzvy“, která vyšla začátkem tohoto roku v nakladatelství Triton. Kmotrem knihy byl sociolog a filosof profesor Miloš Havelka, autor předmluvy knihy.
9. Prezentace-debata-Babiš-5.5.2016_v02 Součástí nové regulace hazardních her je opatření umožňující blokaci nelegálních stránek s internetovým hazardem, které v současné době vzbuzuje řadu otázek. Jedná se o cenzuru internetu, nebo efektivní opatření? Je to zásah do práv uživatelů internetu? Je tím ohrožena svoboda slova? O tom diskutovali: ministr financí Andrej Babiš, ústavní právník Marek Antoš, předseda Pirátské strany Ivan Bartoš a výkonný ředitel Asociace provozovatelů kursových sázek Marek Herman v debatě s názvem Ohrozí regulace hazardu svobodu internetu?
8. všestrannosti III Cílem semináře Mezinárodní migrace bylo představit účastníkům dvě různé perspektivy na tuto velice aktuální problematiku. Nadnárodní pohled v podobě svého výzkumu Schengenského prostoru přinesl Markéta Novotná ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka. Naopak pohled velmi partikulární představila Rosalía López Fernandez z Univerzity v Grandě, která svůj antropologický výzkum zaměřuje na migraci žen z Latinské Ameriky do Španělska.
7. Favela Naše doktorandka Kristína Paulenková strávila 8 měsíců na výzkumném doktorandském pobytu v Rio de Janeiru, kde mimo jiné žila několik měsíců ve favele a zkoumala politiku vůči vyloučeným lokalitám v Brazílii. Jak se žije ve favele? Jak se mění míra chudoby v Brazílii? Jak společnost ovlivňují současné korupční kauzy bývalého prezidenta? A jaké změny přináší Riu nadcházející Olympijské hry? O tom všem jsme s Kristínou diskutovali.
6. pozvánka na BREXIT U příležitosti životního jubilea doc. Reschové jsme uspořádali kulatý stůl na téma BREXIT. Úvodní příspěvky jejích doktorandů a následná debata se dotkli témat jako – možné ekonomické dopady vystoupení Británie z EU, vliv Konzervativní strany  a UKIPu na podporu Brexitu mezi obyvateli Británie a dopad celé situace na jednotlivé regiony Spojeného království.

2015

5. promo volební geografie S přednáškou Co nám volební geografie prozrazuje o české společnosti? vystoupil na půdě VŠE ředitel Sociologického Ústavu AV ČR, RNDr. Tomáš Kostelecký, který na řadě volebních map ukázal jak se v čase mění rozložení preferencí jednotlivých politických stran v ČR a jejich překryv s některými socio-ekonomickými vzorci.
4. Farský V rámci předmětu Parlamenty v teorii a praxi vystoupil poslanec Mgr. Jan Farský, bývalý starosta Semil a zastupitel Libereckého kraje, s přednáškou Předpoklady a meze úspěchu práce poslanec, kde mimo jiné řekl, s jakými ideály vstupoval do nejvyšší politiky a co ho během jeho působení v Poslanecké sněmovně příjemně i nepříjemně překvapilo.
3. leták Cílem semináře Publikační strategie (nejen) v sociálních vědách bylo představit studentům doktorského studia publikační možnosti a rizika v jejich oborech a  diskutovat výhody a nevýhody různých typů publikací i konferencí. Seminář vedli – vedoucí katedry politologie Karel B. Müller a šéfredaktor recenzovaného časopisu Politologická revue, Jan Němec.
2. Happy ville Představení dílčích výsledků GAČRu pod vedením Karla B. Müllera proběhlo v rámci diskuse Otevřené a transparentní vládnutí v Česku. Na základě tří případových studií (Černošic, Semil a Hrádku nad Nisou) zkoumal tým doc. Müllera mechanismy rekrutování místních politických elit a jejich úlohu v procesu demokratizace.
1. British elections varianta 5 Debata Brexit? Co si zvolí Británie ve volbách se dva dny před volbami ve Spojeném království zaměřila na možné výsledky a jejich případný dopad na britskou politiku. Úvodní příspěvky přednesly prof. Blanka Říchová z katedry politologie FSV UK a doc. Jana Reschová z naší katedry. Akci jsem pořádali ve spolupráci s Klubem mladých politologů.