Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatOtvírejme radnice 2016

2016-03-05 OR3_MG_7171 2016-03-05 OR3_MG_7192 2016-03-05 OR3_MG_7236

Sobota 5. 3. 2016, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

V polovině října 2016 budeme rozhodovat o složení krajských zastupitelstev. Krajské volby jsou jedny z mála, kde účast dlouhodobě roste, občanům však není příliš jasné rozdělení kompetencí mezi krajem a obcemi. I to byl jeden z důvodů, proč jsme letošní konferenci zaměřili na problematiku krajů. Šlo již o třetí ročník úspěšné akce, jejímž cílem je poskytnout odborné zázemí a prostor pro předávání zkušeností k transparentnosti místní politiky. Proto se na konferenci potkávají zkušení i začínající komunální politici z celé ČR s experty z akademické i nevládní sféry. Dokumentaci celé akce naleznete ve fotogalerii a její záznam můžete zhlédnout ZDE.

Program:

9:00 – 9:30
Registrace při ranní kávě a neformálním rozhovoru

9:30 – 9:45
Uvítání a úvodní slovo

 • Vladimíra Dvořáková, Katedra politologie VŠE v Praze
 • Jiří Knitl, Fond Otakara Motejla

9:45 – 12:00
Dopolední panel: Kde končí obec a začíná kraj?
Je pár měsíců před krajskými volbami. Co to znamená pro obce? Jak může výsledek krajských voleb pomoci
větší otevřenosti nejen krajů, ale i obcí? Čím se mohou kraje od obcí inspirovat?

 • Moderátor: Radim Bureš (Transparency International ČR)
  Na úvod vysvětlí „cestu od obce ke kraji“.
 • Vztah obce a kraje – otevřené otázky – Antonín Metál (bývalý ředitel odboru veřejné správy MV ČR)
  Jaký je vztah obce a kraje, jaký by mohl být, jaké problémy a možnosti stojí před námi.
 • Proč se zajímat o kraj a co na kraji otevírat – Martin Kameník (Oživení)
  Představení a vysvětlení 10 kategorií, ve kterých by měly být kraje otevřené vůči svým občanům.
 • Zdravý kraj – Petr Švec (Národní síť zdravých měst)
  Kraje mohou napomoci aktivnímu zapojení obyvatel ve svém území a navázat systematickou spolupráci s obcemi. Příkladem mohou být aktivity Zdravých krajů a měst, spojených již od roku 1994 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. Základem této spolupráce je přenos dobré praxe v rámci metody místní Agenda 21.
 • Radniční a Krajská média – Oldřich Kužílek (Otevřená společnost)
  Demokratické principy v médiích veřejné služby; typy médií (periodika, TV pořady); funkce a regulace médií;hlavní problémy a zásady v radničních a krajských médiích: Střety zájmů, pravidla

12:00- 12:15
Organizační okénko k workshopům

12:15 – 13:15
Oběd

13:15 – 15:30
Odpolední workshopy

 • Otevřená data na krajské a obecní úrovni – vedoucí: Michal Tošovský (Fond Otakara Motejla)
  Představení otevřených dat a cest k jejich publikování. Jak má vypadat usnesení rady, směrnice a publikační plán? Jaká se nabízí technická řešení a kolik to stojí? Jaká data publikovat a co s nimi pak bude? Co přinese chystaná legislativa?
 • Místní referenda v souvislosti s krajskými volbami – vedoucí: Svatopluk Bartík (radní Brno Střed)
  Jak na referendum o zákazu hazardu – teorie i praxe, tipy a triky. Společně probereme všechny fáze: tvorbu petice, sběr podpisů, včasné odevzdání, informační kampaň během petice i před samotným referendem. Zvýšenou pozornost budeme věnovat hlavně právním úskalím a základním principům veřejné komunikace, aby byla co nejvyšší šance, že svou iniciativou uspějete a nebudete zbytečně plýtvat časem a energií.
 • Radniční/Krajská periodika – vedoucí Martin Kameník (Oživení)
  Představení problému radničních/krajských periodik s následnou diskusí a prezentací 3 příkladů dobré i špatné praxe. 

15:30 – 16:00
Přestávka na kávu

16:00 – 17:00
Závěrečný blok – prezentace závěrů workshopů a diskuse

Organizátoři:

Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze
Fond Otakara Motejla (Nadace OSF)

VSElogo_cerne_kulate_CZ Logo_FOM

Programový výbor:

Vladimíra Dvořáková, Karel B. Müller, Petr Vymětal (katedra politologie VŠE), Jiří Knitl (Fond Otakar Motejla), Oldřich Kužílek (Otevřená společnost), Martin Kameník (Oživení), Petr Leyer (Transparency International ČR).

Partneři:

Logo_Oživení Logo_Transparency_International_Česká_republika logo_takeplace
NSZM_logo-new Logo_Otevrete KMP nové logo