Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatPředstavení projektu GAČR (2017 – 2019)

15.12.2016 18:00

Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE zve v rámci cyklu Politologické VŠEstrannosti na představení přijatého projektu GAČR (2017 – 2019) doc. Karla B. Müllera a jeho řešitelského týmu:

Aktivní hranice jako zdroj evropeizace.

Případová studie trojmezních regionů

KDE? NB 255 (malá zasedací místnost FMV)

KDY? 15. 12. 2016 (čtvrtek) v 18:00

Cílem výzkumu je testovat model aktivní hranice v procesu evropeizace veřejné sféry. Předpokládáme, že Euroregiony představují výjimečnou sociální laboratoř, která usiluje o takové kulturní a institucionální změny, které nazýváme aktivní hranicí. Aktivní hranice je v tomto pojetí chápána jako rozhraní, které představuje výrazný kognitivní i integrační zdroj podporující veřejné učení, kulturní diverzitu i sociální soudržnost zároveň. Model bude testován na případových studiích Euroregionů Nisa a Šumava a jeho cílem je porozumění kulturním a institucionálním předpokladům a jejich různým variacím, které umožňují obsluhu aktivní hranice. Výzkum bude kombinovat kvalitativní a kvantitativní přístupy, které budou zaměřeny na mapování finančních toků podporujících Euroregiony, na rozhovory se zainteresovanými a poučenými aktéry, kteří představují aktivní nositele příhraniční komunikace a spolupráce, i na obsahovou mediální analýzu přeshraničních komunikačních kanálů.

gacr_plakat3_hotovo