Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

HledatPanelová diskuse na téma (ne)funkčnosti předvolebních průzkumů

2.11.2016 16:15

Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Ústavem výzkumu a komunikace (ÚVAK) srdečně zvou na panelovou diskusi zaměřenou na hodnocení letošních krajských voleb z pohledu průzkumů veřejného mínění a jejich mediální prezentace.

Krajské volby 2016.
Proč předvolební průzkumy (ne)fungují?

KDY?  ve středu2. listopadu 2016 od 16:15 do 17:45

KDE? SB 335, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Program:

úvodní slovo
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (politoložka)

Mínění místo vědění. Zrada mladých ve volbách do krajských zastupitelstev a Senátu 2016
PhDr. Zdeněk Zbořil (politolog)

Předvolební průzkumy a jejich (ne)přesnost + interpretace a dezinterpretace
Oldřich Zajíc (ředitel společnosti SANEP)

Média a práce s volebními průzkumy
Robert Čásenský (šéfredaktor Magazínu Reportér)

diskuse

Těšíme se na Vaši účast a společnou diskusi.