Profil katedry

Katedra politologie na VŠE byla založena v prosinci roku 1989 a stala se tak jedním z prvních pracovišť tohoto zaměření, které v naší zemi vzniklo. V současné době uskutečňuje akreditované studium bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského oboru Politologie. Členové katedry zajišťují výuku odborných předmětů z oblasti dějin politického myšlení, československého a českého politického systému, zahraničních politických systémů, evropské politické integrace, environmentální politiky a mnoha dalších, a to jak pro studenty vlastního oboru, tak i pro posluchače ostatních oborů Fakulty mezinárodních vztahů (zejména oborů Mezináordní studia – diplomacie a Mezinárodní obchod). Mimo to katedra nabízí řadu fakultně a celoškolsky volitelných předmětů, z nichž podstatná část je vyučována v angličtině.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se katedra zapojuje do fakultních projektů (např. v letech 2007-2013 výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů) i do Interních grantových soutěží (IGS). Členové katedry také v minulosti byli a jsou řešiteli či členy řešitelských týmů grantových projektů financovaných z externích zdrojů (GAČR, Norské fondy, Visegrádský fond atp.) a zapojují se do českých i mezinárodních politologických organizací, jako jsou ČSPVIPSAECPR či PSA. Mezi aktivitami katedry má důležité místo pořádání odborných konferencí určených široké veřejnosti, zejména se zaměřením na veřejnou správu, občanskou společnost, korupci a lobbing.

Katedra se snaží neustále rozšiřovat nabídku odborných studentských stáží a docílit tak co nejlepší přípravy svých absolventů nejen v rovině teoretický znalosti, ale i praktických dovedností. V tomto směru naše pracoviště dlouhodobě spolupracuje s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR či neziskovými organizacemi, jako je Transparency International. Od letního semestru 2014/2015 se nám podařilo navázat spolupráci také s Nejvyšším kontrolním úřadem.

V neposlední řadě je cílem katedry politologie podporovat kontakty a vzájemnou spolupráci mezi studenty různých ročníků a absolventy našeho oboru. V tomto směru napomáhají tradiční Letní školy politologie, jež umožňují studentům absolvovat různé mimosemestrální kurzy a setkat se s řadou hostů z oblasti politiky, justice či médií.

Vedoucí katedry

Zakladatelem katedry a jejím prvním vedoucím byl prof. Dr. Jan Škaloud, CSc. V roce 2003 ho v této funkci vystřídala prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. a v únoru 2015 se stal novým vedoucím katedry politologie prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

 

 

Odborný životopis vedoucího katedry je dostupný zde.

Další informace o vědecké i pedagogické činnosti profesora Müllera najdete na jeho webových stránkách: www.karelmuller.eu