Termíny

1.6.2018 - 19.8.2018 - přihlašování do vedlejších specializací

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

HledatOstatní vědecké aktivity

Práce v edičních a redakčních radách odborných časopisů

 • Central European Journal of International and Security Studies, časopis v databázi SCOPUS
  (Müller – člen advisory boardu)
 • Delhi Business Review, recenzovaný časopis (Šauer)
 • Economic Alternatives, recenzovaný časopis (Šauer)
 • Envigogika, recenzovaný časopis (Šauer)
 • IDEI, recenzovaný časopis (Lupták)
 • Journal for International Business and Entrepreneurship Development (JIBED) (Šauer)
 • Mechanism of Economic Regulation, recenzovaný časopis (Šauer)
 • Politologická revue, recenzovaný časopis (Dvořáková)
 • Politologická revue, recenzovaný časopis (Němec – šéfredaktor)
 • Současná Evropa, recenzovaný časopis (Vymětal)
 • Strategic Behaviour and the Environment, recenzovaný časopis (Šauer)
 • World Political Science Review (Dvořáková – editorka)

Členství v mezinárodních odborných organizacích

Kolektivní členství

 • ECPR (European Consortium for Political Research)

Individuální členství

 • American Political Science Association (Müller)
 • Association of Environmental and Resource Economists (Šauer, člen)
 • Business Systems Laboratory – B.S.Lab (Šauer, člen)
 • European Association of Environmental and Resource Economists (Šauer, člen)
 • European Evaluation Society (EES) (Šauer, člen)
 • International Political Science Association (Dvořáková)
 • International Political Science Association (Němec)
 • International Political Science Association (Reschová)
 • International Water and Resource Economics Consortium (IWREC) (Šauer)
 • The Political Studies Association (Němec)
 • The World Academy of Art and Science (Šauer)