Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

10.9.2018 09:00 - termín SZZ a obahjob na KPOL

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatPublikační činnost

Vybrané publikace členů Katedry politologie za posledních 5 let. Kompletní přehled publikační činnosti naleznete v databázi publikační činnosti VŠE.

  • Monografie

Cesi_obc-vyzvy MÜLLER, Karel B. Češi, občanská společnost a evropské výzvy: mezi nacionalismem a liberalismem, aneb, Od etnické exkluze k aktivní hranici. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. ISBN 978-80-7387-865-8. K zakoupení ZDE.
Que el pueblo mande DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek, NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 363 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 77. ISBN 9788074190919. (Autoři z KPOL: V. Dvořáková, J. Němec)
Evropeizace veřejné sféry DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. Evropeizace veřejné sféry. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2010, xv, 149 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 9788074001932. (Další autoři KPOL: K. Müller, P. Vymětal)
politické ideologie a teorie LUPTÁK, Milan, PROROK, Vladimír. Politické ideologie a teorie: od starověku po rok 1848. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 414 s. ISBN 9788073802646.
Politická sociologie MÜLLER, Karel. Politická sociologie: politika a identita v proměnách modernity. 2. rozšířené vyd., Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 270 s. ISBN 9788073803940.
lobbing MÜLLER, Karel, Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 256 s. ISBN 978-80-247-3165-0. (Autoři z KPOL: K. Müller, P. Vymětal)
komparace LA NĚMEC, Jan a kol. Komparace politických systémů. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010, 279 s. ISBN 978-80-245-1740-7. (Další autoři KPOL: V. Dvořáková, M. Novotná Nachtigallová, M. Školkayová)
tvorba rozhodování a analýza v politice PROROK, Vladimír. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 189 s. ISBN 9788024741796.
visegrad countries ŠAUER, Petr a kol. Visegrad countries: environmental problems and policies. 1st ed. Praha: CENIA, 2013, 271 s. ISBN 9788085087161. (Další autoři KPOL: A. Dvořák, A.Lisa)
  • Odborné články v časopise s impakt faktorem

Müller, Karel B. Je třeba bránit společnost, která brání svobodu, aneb o transcendenci, veřejné sféře a aktivní hranici. Sociologický časopis. vol. 51, no.1. p. 169-178. ISSN 0038-0288.
MÜLLER, Karel B. Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry. Jak „stejný“ může být i „jiný“ a naopak. Sociológia [online], 2014, vol. 46, no. 4, p. 412–433.
MÜLLER, Karel B. European Civil Society’s Conundrum. Public Spheres, Identities and the Challenge of Politicisation. Central European Journal of International & Security Studies, 2014, no. 1, p. 30–53. ISSN 1802-548X.
MÜLLER, Karel B. Evropská občanská společnost a taylorovská inspirace. Veřejné sféry a identity v proměnách evropeizace. Filosofický časopis, 2014, vol. 62, no. 2, p. 217–235. Text in Czech. ISSN 0015-1831.
ŠAUER, Petr, KREUZ, Jaroslav, LISA, Aleš. Assessings Efforts to Mitigate Particulate Matter Air Pollution in the Moravian-Silesian Region. Polish Journal of Environmental Studies, 2014, roč. 23, č. 6, s. 2233–2242. ISSN 1230-1485. (Autoři z KPOL: P. Šauer, A. Lisa)
ŠAUER, Petr, KREUZ, Jaroslav, HADRABOVÁ, Alena, DVOŘÁK, Antonín. Assessment of Environmental Policy Implementation: Two Case Studies from the Czech Republic. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, roč. 21, č. 5, s. 1383–1391. ISSN 1230-1485. (Autoři z KPOL: P. Šauer, A. Hadrabová, A. Dvořák)
ŠAUER, Petr, FIALA, Petr. Aplikace kombinatorických aukcí na lokaci veřejných podpor v oblasti životního prostředí: ekonomický laboratorní experiment. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 3, s. 379–392. ISSN 0032-3233.