Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

10.9.2018 09:00 - termín SZZ a obahjob na KPOL

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatVědecké projekty

Katedra politologie se zapojuje do řady vědecko-výzkumných aktivit. Mezi základní témata výzkumu patří otázky demokracie, veřejné sféry, občanské společnosti, korupce, lobbingu, politické kultury a životního prostředí. Dále se členové katedry ve svých výzkumech zaměřují na parlamentní systémy vládnutí, krajní pravici, Evropskou unii a problematiku evropské identity, nebo aktuální vývoj v zemích Latinské Ameriky.

Granty a projekty KPOL

Nejvýznamnější granty a projekty Katedry politologie, které byly realizovány v posledních 10 letech. Kompletní přehled grantové činnosti členů Katedry politologie naleznete v databázi grantů VŠE.

  • GAČR

2017 – 2019 17-03881S Aktivní hranice jako  zdroje evropeizace? Případová studie trojmezních euroregionů Nisa a Šumava
řešitel: doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
2016 – 2018 16-11210S Prostor korupčních možností v České republice,
řešitelka: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, Ph.D.
2016 – 2018 16-01687S Reverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování z…
řešitel:  prof. Ing. Petr Šauer, CSc.
2014 – 2016 14-12579S Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace,
(1.6 milionu Kč), řešitel: doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
2013 – 2015 13-07036S Modely vyjednávání v politice životního prostředí při asymetrii informace,
(1.1 milionu Kč), řešitel: doc. Ing. Petr Šauer CSc.
2008 – 2011 GA407/08/0097 Typologie levicových režimů a vlád v Latinské Americe,
(2.1 milionu Kč), řešitel: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková CSc.
  • TAČR

2012 – 2013 TD010092 Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích, (956 tis. Kč), řešitel: doc. Ing. Petr Šauer CSc.
  • Mezinárodní projekty

2012 – 2013 2120012 Visegrad Conference on Common Environmental Problems -2013,
International Visegrad Fund, (7.8 milionu Kč), řešitel: doc. Ing. Petr Šauer CSc.
  • MVČR

2006-2008 VD20062008B12 Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu,
(1.5 milionu Kč), řešitel: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková CSc.
  • IGA VŠE

Vědecké projekty financované Interní grantovou agenturou VŠE naleznete zde.