Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatIGA VŠE

Vědecké projekty financované z Interní grantové soutěže VŠE za posledních 5 let.

Název grantu Číslo Řešitel Finanční podpora Datum zahájení Datum ukončení
Strategie a taktiky současné české krajní pravice: vzkříšení ‚černé internacionály‘ F2/32/2015 Mgr. Martin Petřík 247 tisíc Kč* 1. 3. 2015 31. 12. 2016
(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti F2/64/2015 Mgr. Jan Husák 150 tisíc Kč* 1. 3. 2015 31. 12. 2016
Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie vybraných států BRICS F2/65/2015 Ing. Kristína Paulenková 150 tisíc Kč* 1. 3. 2015 31. 12. 2016
Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí F2/26/2014 doc. Ing. Petr Šauer CSc. 354 tisíc Kč 1. 3. 2014 31. 12. 2015
Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v České republice F2/21/2014 doc. Ing. Alena Hadrabová CSc. 234 tisíc Kč 1. 3. 2014 31. 12. 2015
Role byrokracie v procesu tranzice a konsolidace demokracie F2/102/2014 Ing. František Kučera 167 tisíc Kč 1. 3. 2014 31. 12. 2014
Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie F2/5/2013 doc. Ing. Antonín Dvořák CSc. 423 tisíc Kč 1. 3. 2013 31. 12. 2014
Transformace vztahu evropské a národní dimenze kolektivních identit v důsledku ekonomické, sociální a politické destabilizace Evropské unie F2/6/2013 Ing. Daniel Kný 220 tisíc Kč 1. 3. 2013 31. 12. 2013
Dělnická strana sociální spravedlnosti – analýza antisystémové strany F2/12/2013 Mgr. Miloš Dlouhý 153 tisíc Kč 1. 3. 2013 31. 12. 2013
Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie F2/8/2012 Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. 860 tis Kč 1. 3. 2012 31. 12. 2014
Dopady politiky liberalizace trhu s environmentálním zbožím na zahraniční obchod zemí F2/5/2012 doc. Ing. Petr Šauer CSc. 328 tisíc Kč 1. 3. 2012 31. 12. 2013
Prezident a systém politických stran jako faktory (ne) stability režimů v Latinské Americe F2/12/2011 Mgr. Marta Školkayová 225 tisíc Kč 1. 3. 2011 31. 12. 2012

* Finanční podpora udělená v prvním roce dvouletého grantu.