Termíny státních zkoušek a obhajob na KPOL v září 2017

Podzimní termín státních zkoušek a obhajob na Katedře politologie (včetně VS Lobbing a rozhodovací procesy) je stanoven na úterý 5. září 2017 od 9:00. Do InSISu budou termíny vypsány a zpřístupněny k zápisu až po začátku nového semestru, tedy až 1. září.

Ke státní zkoušce je třeba dodat výpis o splnění všech předmětů Vaší hlavní/vedlejší specializace, který Vám po předchozí žádosti vydá Vaše studijní referentka.

Dle opatření děkana 3/2016 je možno obhajovat závěrečné práce v září pouze v případě jejich odevzdání do InSISu nejpozději 30. června 2017 (23:59).

Podorbné informace ke státním zkouškám z navazujícího magisterského studia Politologie jsou zde: http://kpol.vse.cz/navazujicimagisterske-studium/diplomova-prace-a-szz/

Podorbné informace ke státním zkouškám z vedlejší specializace Lobbing a rozhodovací procesy jsou zde: http://kpol.vse.cz/vedlejsi-specializace/vs-rozhodovaci_procesy/profil-vs-2rp/

V případě nejasností či doplňujících dotazů kontaktujte tajemnici katedry Evu Bobkovou na emailu: eva.bobkova@vse.cz.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague