Věda a výzkum

Katedra politologie se zapojuje do řady vědecko-výzkumných aktivit. Mezi základní témata výzkumu patří otázky demokracie, veřejné sféry, občanské společnosti, korupce, lobbingu, politické kultury a životního prostředí. Dále se členové katedry ve svých výzkumech zaměřují na parlamentní systémy vládnutí, lokální politiku, evropeizaci, migraci a problematiku konstrukce sociálních identit.