Řešené projekty

 

Projekty GAČR

2017 – 2019 Aktivní hranice jako  zdroje evropeizace? Případová studie trojmezních euroregionů Nisa a Šumava
Projekt číslo: 17-03881S. Řešitel: doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
2016 – 2018 Prostor korupčních možností v České republice.
Projekt číslo: 16-11210S. Řešitelka: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, Ph.D.
2016 – 2018 Reverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování z…
Projekt číslo: 16-01687S. Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc.
2014 – 2016 Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace.
Projekt číslo: 14-12579S (1.6 milionu Kč), řešitel: doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
2013 – 2015 Modely vyjednávání v politice životního prostředí při asymetrii informace.
Projekt číslo: 13-07036S (1.1 milionu Kč), řešitel: doc. Ing. Petr Šauer CSc.

 

 

Projekty TAČR

2012 – 2013 Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích.
Projekt číslo: TD010092. (956 tis. Kč), řešitel: doc. Ing. Petr Šauer CSc.

 

 

Mezinárodní projekty

2012 – 2013 Visegrad Conference on Common Environmental Problems
Projekt číslo: 2120012, International Visegrad Fund, (7.8 milionu Kč), řešitel: doc. Ing. Petr Šauer CSc.