Termíny

1.6.2018 - 19.8.2018 - přihlašování do vedlejších specializací

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

HledatNázory studentů a absolventů

O své zkušenosti a dojmy z vedlejší specializace 2RP Lobbing a rozhodovací procesy se s námi podělila Ellen Frodlová, studentka Fakulty mezinárodních vztahů, hlavní specializace Evropská integrace.

Proč sis vybrala vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy? Jaká byla tvoje očekávání?

Jako studentka Fakulty mezinárodních vztahů se specializací na evropskou integraci jsem sháněla takovou vedlejší specializaci, která mě naučí něco nového, ale kde budu moci zároveň využít znalostí, které jsem za průběhu studia již nabyla. Vedlejší specializace 2RP byla ideální odpověď k mým požadavkům. Očekávala jsem, že se naučím analyzovat subjekty ve veřejné správě a jejich motivy, najít reálné zájmy za prázdnými volebními hesly, ale zároveň jsem byla zvědavá na názor odborníků, zda existuje cesta k udržitelné změně v transparentnosti rozhodování ve veřejné správě.

Odpovědi Ellen Frodlové na další otázky naleznete ZDE.


Vedlejší specializace 2RP Lobbing a rozhodovací procesy má i své absolventy; své dojmy nám sdělila Denisa Mašková, studentka Fakulty mezinárodních vztahů, hlavní specializace Politologie.

Co se ti na vedlejší specializaci líbilo a s čím jsi naopak spokojená nebyla?

To, co se mi hodně líbilo, byl individuální přístup a malý počet studentů, což tvořilo příjemnější studijní prostředí a spíše rodinnou atmosféru. Střídání odborníků z různých oblastí dané problematiky nám umožnilo mnoho skutečností si uvědomit a nahlédnout do toho, jak to reálně chodí např. ve státní správě či na Nejvyšším kontrolním úřadu. Naše původní představy ne vždy odpovídaly realitě a v mnohých případech bylo toto zjištění užitečné. Vyučující i pozvaní hosté se vždy snažili zaujmout k nám spíše přátelský postoj a reagovat i na to, co nás konkrétněji zajímalo. V rámci studia proběhlo i několik zajímavých exkurzí a bylo také možné absolvovat odbornou praxi. I když výuka jednoho povinného předmětu probíhala v pátek a sobotu, vždy to uteklo a člověk neměl pocit jen “prosezeného” dne. Pomocí her a modelování různých situací se nás vyučující vždy snažili zapojit do výuky tak, abychom si pokud možno odnesli co nejvíce poznatků a zároveň aby nás to bavilo. Na celé vedlejšce nevidím nic, s čím bych byla nespokojená, svého výběru nelituji 🙂

Další odpovědi Denisy Maškové naleznete ZDE.


V lednu 2017 ukončuje vedlejší specializaci 2RP Lobbing a rozhodovací procesy také David Vyšata z Fakulty financí a účetnictví, obor Zdanění a daňová politika. I on nám sdělil své zkušenosti.

Jak bys vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy zhodnotil? Naplnila tvoje očekávání?

Vedlejší specializace moje očekávání naplnila, zajímavé hodiny byly s hosty z praxe. Navštívili nás například David Ondráčka (Transparency International), Lukáš Wagenknecht (auditor, bývalý první náměstek ministra financí), Ondřej Vondráček (právník působící při Evropské komisi). Kladně bych určitě hodnotil fakt, že poprvé za celou dobu studia jsem absolvoval více předmětu se spolužáky, které už jsem znal. Díky tomu byla také přátelštější atmosféra na přednáškách.

Další odpovědi Davida Vyšaty naleznete ZDE.


O svůj názor na vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy se námi podělila také Adéla Dítětová, absolventka oboru Politologie na Fakultě mezinárodních vztahů.

Myslíš, že poznatky získané v předmětech této vedlejší specializace využiješ v praxi?

Rozhodně ano. Ať už je to orientace v legislativním procesu nebo dohledávání vlastnických struktur firem či orientace ve fondech Evropské unie. Naučila jsem se rychleji a efektivněji vyhledávat podstatné informace. Některé zkušenosti jsem využila již při psaní mé diplomové práce. Rozhodně mohu tuto vedlejší specializaci doporučit všem studentům, ať už chtějí pracovat ve veřejné správě nebo v soukromém sektoru.

Další odpovědi Adély Dítětové naleznete ZDE.


V lednu 2018 absolvoval naši vedlejší specializaci také Filip Borek, student oboru Finance a účetnictví na FFÚ. Jeho pohled na VS Lobbing a rozhodovací procesy si můžete přečíst níže.

Proč sis vybral vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy? Jaká byla tvoje očekávání?

Tuto vedlejší specializaci jsem si vybral z několika důvodů. Jelikož studuji obor Finance, vybíral jsem vedlejší specializace z jiné fakulty, abych mohl vyzkoušet i jiný pohled na výuku, než na který jsem byl zvyklý. Zároveň jsem však nechtěl studovat něco úplně jiného a VS Lobbing a rozhodovací procesy mi přišla jako ideální varianta, jak si rozšířit obzory v oblasti veřejných financích.

Další odpovědi Filipa Borka si můžete přečíst ZDE.