Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

HledatAbsolventka Denisa Mašková

Vedlejší specializace 2RP Lobbing a rozhodovací procesy má i své absolventy; o své dojmy se s námi podělila Denisa Mašková, studentka Fakulty mezinárodních vztahů, hlavní specializace Politologie.

 

Proč sis vybrala vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy? Jaká byla tvoje očekávání?

Tuto specializaci jsem si vybrala, abych mohla využít již získané vědomosti a zároveň je prohloubit (mou hlavní specializací je Politologie, tuto vedlejšku jsem vnímala jako jakousi nadstavbu a rozšíření). Očekávala jsem, že bude reagovat na současné problémy a nabízet pohled na jejich řešení z jiné perspektivy, zejména pak možnosti řešení z odborného hlediska. Profil specializace i sylaby jednotlivých předmětů působily velmi zajímavě, očekávala jsem, že nabyté znalosti a nové dovednosti budu schopna využít později i v praxi při analýze i takových případů, které se zdají být velmi složité. Líbilo se mi, že specializace má veliký potenciál právě v praktickém, téměř každodenním využití znalostí.

Co se ti na vedlejší specializaci líbilo a s čím jsi naopak spokojená nebyla?

To, co se mi hodně líbilo, byl individuální přístup a malý počet studentů, což tvořilo příjemnější studijní prostředí a spíše rodinnou atmosféru. Střídání odborníků z různých oblastí dané problematiky nám umožnilo mnoho skutečností si uvědomit a nahlédnout do toho, jak to reálně chodí např. ve státní správě či na Nejvyšším kontrolním úřadu. Naše původní představy ne vždy odpovídaly realitě a v mnohých případech bylo toto zjištění užitečné. Vyučující i pozvaní hosté se vždy snažili zaujmout k nám spíše přátelský postoj a reagovat i na to, co nás konkrétněji zajímalo. V rámci studia proběhlo i několik zajímavých exkurzí a bylo také možné absolvovat odbornou praxi. I když výuka jednoho povinného předmětu probíhala v pátek a sobotu, vždy to uteklo a člověk neměl pocit jen “prosezeného” dne. Pomocí her a modelování různých situací se nás vyučující vždy snažili zapojit do výuky tak, abychom si pokud možno odnesli co nejvíce poznatků a zároveň aby nás to bavilo. Na celé vedlejšce nevidím nic, s čím bych byla nespokojená, svého výběru nelituji 🙂

Myslíš, že poznatky získané v předmětech této vedlejší specializace využiješ v praxi?

Jsem si tím jistá. A to je právě to, co se mi na této vedlejšce tak líbilo – není to pouhé studium prázdných, nevyužitelných pojmů, ale snaží se o to, abychom nad problémy, které každý den vidíme kolem sebe, byli schopni přemýšlet a hlouběji je analyzovat. Tak získáme i jakousi nezávislost na médiích, nebo minimálně možnost kritického zhodnocení toho, co nám média nabízejí, a tudíž máme možnost utvoření vlastního názoru, ať už v oblasti lobbingu, veřejné správy, udělování dotací, tvorby volebních kampaní, nebo ohledně jiných problému dnešního světa.

Jak bys vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy celkově zhodnotila? Naplnila tvoje očekávání?

Vedlejší specializace určitě naplnila má očekávání. Obsah jednotlivých kurzů byl zajímavý a odpovídal tomu, co jsem očekávala při jejím zápisu.