Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

HledatStudentka Ellen Frodlová

O své zkušenosti a dojmy z vedlejší specializace 2RP Lobbing a rozhodovací procesy se s námi podělila Ellen Frodlová, studentka Fakulty mezinárodních vztahů, hlavní specializace Evropská integrace.

Proč sis vybrala vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy? Jaká byla tvoje očekávání?

Jako studentka Fakulty mezinárodních vztahů se specializací na evropskou integraci jsem sháněla takovou vedlejší specializaci, která mě naučí něco nového, ale kde budu moci zároveň využít znalostí, které jsem za průběhu studia již nabyla. Vedlejší specializace 2RP byla ideální odpověď k mým požadavkům. Očekávala jsem, že se naučím analyzovat subjekty ve veřejné správě a jejich motivy, najít reálné zájmy za prázdnými volebními hesly, ale zároveň jsem byla zvědavá na názor odborníků, zda existuje cesta k udržitelné změně v transparentnosti rozhodování ve veřejné správě.

Co se ti na vedlejší specializaci líbilo a s čím jsi naopak spokojená nebyla?

Líbila se mi skladba předmětů, které na sebe plynule navazovaly. V nich pak nešlo o prázdné „šrocení“ pojmů, ale také o provázanost s realitou a praxí. Skvělý byl speciální předmět „Prevence korupce“, který – ačkoliv se konal v pátek a v sobotu, čili dny, kdy slušný student většinou spí – se díky hostům a jejich přednáškám o zkušenostech z praxe stal přínosným časem a příjemně stráveným víkendem. Nikdo se nám nesnažil vnutit názor, že takto to má být, nebo utopistické modely, které nejsou v praxi realizovatelné, ale spíše rozšířit obzory a pomoci se na danou problematiku podívat z jiných úhlů pohledu, či dokonce díky hrám a modelovým situacím podnítili nás samotné přijít na možná řešení problémových situací v rozhodovacích procesech. V neposlední řadě oceňuji přátelský přístup učitelů, kteří nám chtěli předat své zkušenosti a znalosti, ale zároveň vždy ochotně poradili a snažili se vyjít všem vstříc. Nespokojenost nejspíš nevidím.

Myslíš, že poznatky získané v předmětech této vedlejší specializace využiješ v praxi?

Doufám! 🙂 Získané poznatky jsem využila již při studiu hlavní specializace, kdy jsem již věděla praktické informace o čerpání fondů EU (mimochodem, toto téma se nakonec stalo mým tématem diplomové práce, kterou v rámci vedlejší specializace zpracovávám) nebo kdy jsem si snadněji díky rozsáhlému úkolu mohla představit tak často skloňovanou evropskou „malou a střední firmu“. Zkušenosti využijí především ti, kteří jednou chtějí pracovat ve veřejné správě či „sloužit lidu“ jako politici. Já se však v těchto oborech příliš nevidím – ráda bych spíše do soukromého sektoru. I na tyto případy však učitelé a předměty vedlejší specializace mysleli, a tak jsem se dozvěděla např. o lobbingu v soukromé sféře nebo o procesech, které v rámci interního controllingu a transparentnosti zavedli např. v Ernst & Young. Také se mi znalosti budou hodit při obyčejném čtení zpráv, kde budu moci číst více mezi řádky korupčních kauz, a při volbách, kdy se budu rozhodovat pro správného zastupitele.

Jak bys vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy celkově zhodnotila? Naplnila tvoje očekávání?

Vedlejší specializaci hodnotím zcela jistě kladně. Líbila se mi náplň jednotlivých kurzů, to, že vedle teoretických znalostí, které jsou nezbytné, jsme se dozvěděli a mohli si vyzkoušet spoustu z praxe, a na konci semestru do sebe informace z jednotlivých předmětů zapadaly jako puzzle. Také jsem byla ráda za komorní atmosféru – se všemi spolužáky a mnohými učiteli a přednášejícími jsme se během semestru poznali, pomáhali si s úkoly a dokonce i pak zašli na škopek 🙂