Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatStudent David Vyšata

V lednu 2017 ukončuje vedlejší specializaci 2RP Lobbing a rozhodovací procesy také David Vyšata z Fakulty financí a účetnictví, obor Zdanění a daňová politika. I on nám sdělil své zkušenosti.

Proč sis vybral vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy? Jaká byla tvoje očekávání?

Vzhledem k mému studiu daní na první fakultě jsem předem vyloučil kombinaci daní a naši vedlejší specializace. Kombinace daní a například auditu je velice časově náročná na studium.

Po tomto rozhodnutí jsem vybíral nějakou zajímavou vedlejší specializaci. Jelikož se zajímám o politiku a veřejný život zhruba od 14-15 let, oslovila mě tato vedlejší specializace.

Po zvolení vedlejší specializace jsem očekával, že se dozvím nějaké další zajímavé věci, což se potvrdilo ve všech absolvovaných předmětech. Jelikož mám rád podložená fakta s konkrétními čísly, tak například v předmětu Prevence korupce při hospodaření s veřejnými prostředky se ukázalo, jak nedávno založené firmy s nejasnou vlastnickou strukturou dostávají milionové dotace z EU.

Co se ti na vedlejší specializaci líbilo a s čím jsi naopak spokojená nebyl?

Nacházíme se v oblasti politologie, a proto si nejprve dovolím neodpovědět na konkrétní otázku. Obecně je důležité více propojit vyučování s praxí, méně vyučovat teorii, kterou nakonec stejně z části zapomenete. Při propojení vyučování s praktickou částí má ta teoretická úplně jiný přínos.

Netvrdím, že předměty této vedlejší specializace nezapojovali odborníky z praxe, ale podle mého názoru by mohlo být ve více předmětech větší provázání s následným přestupem do běžného života.

Myslíš, že poznatky získané v předmětech této vedlejší specializace využiješ v praxi?

Vzhledem k mojí daňové specializaci by se mohlo zdát, že bych vědomosti využít nemusel. V brzké budoucnosti mám nějaké představy a v případě jejich realizace poznatky určitě využiji. Osobně jsem získal nejvíc nových poznatků z předmětu Lobbování v moderní demokracii, o kterém jsem znal pouze běžně známé informace.

Absolventi této vedlejší specializace rozhodně nově nabyté vědomosti vyžijí v budoucím zaměstnání, pokud se rozhodnou pro kariéru státního zaměstnance, politologa či dalších zaměstnání souvisejících s veřejnými nebo státními institucemi.

Jak bys vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy zhodnotil? Naplnila tvoje očekávání?

Vedlejší specializace moje očekávání naplnila, zajímavé hodiny byly s hosty z praxe. Navštívili nás například David Ondráčka (Transparency International), Lukáš Wagenknecht (auditor, bývalý první náměstek ministra financí), Ondřej Vondráček (právník působící při Evropské komisi). Kladně bych určitě hodnotil fakt, že poprvé za celou dobu studia jsem absolvoval více předmětu se spolužáky, které už jsem znal. Díky tomu byla také přátelštější atmosféra na přednáškách.