Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

10.9.2018 09:00 - termín SZZ a obahjob na KPOL

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatProč studovat vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy?

Proč studovat VS Lobbing a rozhodovací procesy (2RP)?

 • získáte hlubší znalost a pochopení problematiky lobbingu, vytváření politik a rozhodovacích procesů v širších souvislostech, zahrnujících i otázky etiky, dobrého vládnutí a komunikace
 • propojíte ekonomické znalosti s politickými souvislostmi
 • budete umět analyzovat a pochopíte roli a zájmy veřejné správy a zainteresovaných aktérů soukromého i neziskového sektoru
 • pochopíte roli formálních i neformálních institucí a principy dobrého vládnutí a transparentnosti
 • zjistíte, jaká jsou hlavní rizika a selhání, která jsou s vytvářením politik a rozhodovacími procesy spojena
 • chcete v budoucnu pracovat v orgánech státní správy a samosprávy, firemním sektoru, finančních a analytických institucích, nevládních organizacích

 

Co získám studiem této vedlejší specializace?

 • odbornost – na výuce se podílejí jak členové katedry, tak i odborníci z praxe
 • „rodinný charakter“ výuky – malá specializace, blízký a neanonymní kontakt s vyučujícími
 • kritické myšlení, analytické schopnosti, hledání souvislostí
 • možnost zapojit se do výzkumné činnosti katedry
 • možnost absolvovat odbornou stáž v konkrétní organizaci či instituci (Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad vlády ČR, Parlamentní institut Kanceláře Poslanecké sněmovny, Transparency International ČR a další)

 

Jak se přihlásit?

 • Studenti v navazujících magisterských oborech na VŠE nemusejí absolvovat přijímací řízení.
 • Registrace na zimní semestr 2018/2019 probíhá přes ISIS od 1. 6. 2018 do 19. 8. 2018