Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatVýběrové řízení na stáž v Poslanecké sněmovně

22.9.2017

budova-poslanecke-snemovny

Fakulta mezinárodních vztahů, katedra politologie, vyhlašuje ve spolupráci s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR výběrové řízení na stáž v Parlamentním institutu, odborném pracovišti Kanceláře PS.

Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (prioritu mají studentky a studenti vedlejší specializace 2RP Lobbing a rozhodovací procesy) a při splnění standardních podmínek bude uznána do studia za 6 ECTS jako 22F413 Odborná stáž – krátkodobá.

Zaměření stáže

Stáž probíhá v Parlamentním institutu, který na vyžádání připravuje odborné podklady pro poslance a senátory, výbory obou komor Parlamentu ČR i partnerské zahraniční parlamenty; dále z vlastní iniciativy vypracovává materiály, jež jsou dostupné široké veřejnosti. Více informací o Parlamentním institutu je dostupných ZDE.

Délka stáže

Časová náročnost stáže odpovídá požadavkům opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů č. 4/2015 k systému praxí a stáží, tedy v průměru 20 hodinám týdně po dobu tří měsíců. Konkrétní rozvržení časové zátěže je flexibilní na základě individuální domluvy. Stáž se uskuteční v průběhu zimního semestru se zahájením cca 2. října. Počet míst je omezen kapacitou na straně Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na odměnu ani na úhradu sociálního a zdravotního pojištění. Případné vlastní náklady spojené se stáží hradí stážista sám.

Podmínky stáže

Požadavky na uchazeče:

  • znalost alespoň dvou světových jazyků nejméně na úrovni B1.
  • kultivovaný písemný projev v českém jazyce
  • pečlivost při práci se zdroji a zpracovávání textu

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte e-mailem na adresu jan.nemec@vse.cz do 22. září 2017. Přihlášku tvoří strukturovaný životopis v českém jazyce a stručný návrh projektu, na kterém bude stážista pracovat podle požadavků na absolvování předmětu 22F413. V případě, že budete mít zájem o stáž bez absolvování předmětu 22F413, stačí zaslat pouze životopis.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte Jana Němce z katedry politologie na výše uvedené e-mailové adrese.