Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatPřijímací řízení na bakalářské studium

Název programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma studia
Politologie Politologie 3 roky 50 prezenční

Více informací o bakalářském oboru Politologie, studovaných předmětech a vzorovém studijním plánu naleznete ZDE.

Přihláška ke studiu

  • na fakultu je možno podat pouze jednu přihlášku ke studiu v českém jazyce
  • v této přihlášce lze uvést maximálně tři obory
  • přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou do 30. dubna ZDE.

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu Politologie je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a vykonání přijímací zkoušky z:

  • matematiky
  • prvního cizího jazyka
  • druhého cizího jazyka

Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a dvou cizích jazyků má formu tří testů vyplňovaných na počítači. Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymnázia. Uchazeči si volí dva cizí jazyky z nabídky: angličtina (britská), francouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Přijat může být pouze ten kandidát, který z každého z testů dosáhne minimálně 50 % bodů.

Pro zájemce o studium nabízí VŠE přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Své znalosti si můžete ověřit na zkušebních testech, které jsou k dispozici ZDE.

Přijímací zkoušky se budou konat 15. – 17. června 2016. Zápis do studia proběhne 7. července 2016.

Podrobné informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze včetně všech podmínek, termínů a nutných administrativních úkonů naleznete ZDE. Doporučujeme si také prostudovat všechny informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty.