Přijímací řízení na bakalářské studium

Název programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma studia
Politologie Politologie 3 roky 50 prezenční

Více informací o bakalářském oboru Politologie, studovaných předmětech a vzorovém studijním plánu naleznete ZDE.

Přihláška ke studiu

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu Politologie je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a vykonání přijímací zkoušky z:

Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a dvou cizích jazyků má formu tří testů vyplňovaných na počítači. Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymnázia. Uchazeči si volí dva cizí jazyky z nabídky: angličtina (britská), francouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Přijat může být pouze ten kandidát, který z každého z testů dosáhne minimálně 50 % bodů.

Pro zájemce o studium nabízí VŠE přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Své znalosti si můžete ověřit na zkušebních testech, které jsou k dispozici ZDE.

Přijímací zkoušky se budou konat 15. – 17. června 2016. Zápis do studia proběhne 7. července 2016.

Podrobné informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze včetně všech podmínek, termínů a nutných administrativních úkonů naleznete ZDE. Doporučujeme si také prostudovat všechny informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague