Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatPřijímací řízení na navazující magisterské studium

Název programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma studia
Politologie Politologie 2 roky 40 prezenční

Více informací o studiu navazujícího magisterského oboru Politologie, studovaných předmětech a vzorový studijní plán naleznete ZDE.
Navštivte nás na Dni otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů v sobotu 4. února 2017.

Přihláška ke studiu

  • Na fakultu je možno podat pouze jednu přihlášku ke studiu v českém jazyce.
  • V přihlášce se uvádí pouze jeden obor, v případě přihlášky na obor Mezinárodní politika a diplomacie mohou uchazeči uvést náhradní obor, a to Evropská integrace, nebo Politologie. Pokud uchazeč úspěšně absolvuje přijímací řízení, avšak z kapacitních důvodů nebude přijat obor, který uvedl v přihlášce jako první, bude přijat na náhradní obor.
  • Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou do 30. dubna ZDE.

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Politologie je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu a vykonání přijímací zkoušky z:

  • politologie
  • ekonomie
  • 1 cizího jazyka

Vykonání přijímací zkoušky z ekonomie, politologie a jednoho cizího jazyka má formu tří testů vyplňovaných na počítači. Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni zveřejněných okruhů. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne minimálně 50% bodů. Přijímací zkouška může být prominuta na základě tohoto opatření.

Termíny přijímací zkoušky jsou: 29. a 30. června 2017

Podrobné informace o přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze včetně všech podmínek termínů a nutných administrativních úkonů naleznete naleznete ZDE. Doporučujeme si také prostudovat všechny informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty.