Přijímací řízení na navazující magisterské studium

Název programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma studia
Politologie Politologie 2 roky 40 prezenční

Více informací o studiu navazujícího magisterského oboru Politologie, studovaných předmětech a vzorový studijní plán naleznete ZDE.
Navštivte nás na Dni otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů v sobotu 4. února 2017.

Přihláška ke studiu

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Politologie je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu a vykonání přijímací zkoušky z:

Vykonání přijímací zkoušky z ekonomie, politologie a jednoho cizího jazyka má formu tří testů vyplňovaných na počítači. Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni zveřejněných okruhů. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne minimálně 50% bodů. Přijímací zkouška může být prominuta na základě tohoto opatření.

Termíny přijímací zkoušky jsou: 29. a 30. června 2017

Podrobné informace o přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze včetně všech podmínek termínů a nutných administrativních úkonů naleznete naleznete ZDE. Doporučujeme si také prostudovat všechny informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague