Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatPřijímací řízení na doktorské studium

Název programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma studia
 Politologie  Politologie  3 roky  3  prezenční
 Politologie  Politologie  5 let  1  kombinovaná

Přihláška ke studiu

K přijímacímu řízení na doktorské studium Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze je třeba:

 • podat elektronickou přihlášku ke studiu
 • vyplnit dodatek k přihlášce s „Prohlášením o předchozích studiích“
 • předložit následující dokumenty:
  • doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání
  • strukturovaný odborný životopis
  • seznam vlastních publikovaných odborných prací (s krátkou anotací a případně i posudky)
  • záměr disertační práce ( přibližně 5 stran A4) s podrobným seznamem prostudovaní literatury k tématu
  • záměr disertační práce uchazeč doplní o jméno profesora či docenta, se kterým zamýšlené téma předem konzultoval

Uzávěrka přihlášek je 15. května 2015. Do tohoto termínu musí uchazeč nejen podat elektronickou přihlášku, ale také doručit všechny výše zmíněné dokumenty na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze a uhradit správní poplatek.

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí do doktorskému studijnímu programu Politologie je ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu a úspěšné složení přijímací zkoušky z:

 • odborné části
 • anglického jazyka

Odborná zkouška se koná formou rozpravy k vybrané problematice oboru Politologie a nad záměrem disertační práce uchazeče. Posuzuje se přitom odborný zájem a znalost, jakož i motivace a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Zkouška z anglického jazyka se skládá ze dvou částí:

 • četba odborného obecně ekonomického textu (15-20 řádků), jeho sumarizace, případně překlad do češtiny
 • rozprava na téma odborné specializace uchazeče a jeho studijních záměrů

Cizinci a vládní stipendisté, kteří budou studovat v českém jazyce, skládají navíc v den přijímací zkoušky písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka.

Přijímací řízení do doktorského studia se koná v červnu 2016 (termín bude upřesněn). Účast na náhradním termínu v září 2016 je možná po předložení zdůvodněné žádosti.

Doktorské studium oboru Politologie lze studovat také v angličtině. Informační brožuru naleznete ZDE.

Podrobné informace o přijímacím řízení ke studiu na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze včetně všech podmínek, termínů a návodů naleznete ZDE. Doporučujeme si také prostudovat všechny informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty.