Přijímací řízení na doktorské studium

Název programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Forma studia
 Politologie  Politologie  3 roky  3  prezenční
 Politologie  Politologie  5 let  1  kombinovaná

Přihláška ke studiu

K přijímacímu řízení na doktorské studium Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze je třeba:

Uzávěrka přihlášek je 15. května 2015. Do tohoto termínu musí uchazeč nejen podat elektronickou přihlášku, ale také doručit všechny výše zmíněné dokumenty na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze a uhradit správní poplatek.

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí do doktorskému studijnímu programu Politologie je ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu a úspěšné složení přijímací zkoušky z:

Odborná zkouška se koná formou rozpravy k vybrané problematice oboru Politologie a nad záměrem disertační práce uchazeče. Posuzuje se přitom odborný zájem a znalost, jakož i motivace a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Zkouška z anglického jazyka se skládá ze dvou částí:

Cizinci a vládní stipendisté, kteří budou studovat v českém jazyce, skládají navíc v den přijímací zkoušky písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka.

Přijímací řízení do doktorského studia se koná v červnu 2016 (termín bude upřesněn). Účast na náhradním termínu v září 2016 je možná po předložení zdůvodněné žádosti.

Doktorské studium oboru Politologie lze studovat také v angličtině. Informační brožuru naleznete ZDE.

Podrobné informace o přijímacím řízení ke studiu na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze včetně všech podmínek, termínů a návodů naleznete ZDE. Doporučujeme si také prostudovat všechny informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague