Zaměstnanci

 

JMÉNO E-MAIL KANCELÁŘ TELEFON

Vyučující

prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
(vedoucí katedry)
mullerk@vse.cz 262 NB 224 095 204
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. vladimira.dvorakova@vse.cz 281A NB 224 095 296
prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr.h.c. petr.sauer@vse.cz 263 NB 224 095 298
Ing. Aleš Lisa, Ph.D. lisa@vse.cz 282 NB 224 095 297
Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. nemecj@vse.cz 281A NB 224 095 296
Ing. Petr Vymětal, Ph.D. vymetal@vse.cz 261 NB 224 095 224
Mgr. Kamil Fleissner, Ph.D. kamil.fleissner@vse.cz 281A NB 224 095 296

Sekretariát

Ing. Eva Bobková eva.bobkova@vse.cz 261 NB 224 095 224